WWW.SOSAKOS.CZ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSÁK & RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN

Cyklus výtvarných technik v neděli 24. 9. 2017

Milí přátelé a příznivci výtvarného umění.

cyklus výtvarných technik  pro dospělé vedený výtvarnicí Zdenou Hoškovou. 

SETKÁME SE V NEDĚLI 24. 9. 2017 .

Zdena a SOSáci

Cena za lekci 300 Kč

maximální počet je 8 dospělých osob, rezervace  PROSÍME NA MAIL: zdenka.hoskova@centrum.cz

 NEBO TELEFON 605 445 527

Kurz je určený všem nadšencům  jež si chtějí vyzkoušet různé výtvarné techniky, dozvědět se trochu teorie z dějin umění .... a neměla by to býti žádna nuda

Těšit se můžete na :
 KOLÁŽ V POEZII A POEZIE V KOLÁŽI 21./ 22. 10. 2017
KRAJINA V MONOTIPU A MONOTIP V KRAJINĚ 2. 12. 2017

Kliknutím na pozvánku ji zvětšíte . Těšíme se na setkání.

KALENDÁŘ AKCÍ a AKTIVIT na školní rok 2017/18

Níže je uveden přehled akcí a aktivit přiravovaných na  školní rok 2016/17

Na setkání s vámi se těší SOSáci

 

  Kalendář aktivit 2017/18

kliknutím na kalendář se obrázek zvětší