WWW.SOSAKOS.CZ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSÁK & RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017

Přihlašování na tábory startujeme 1. dubna 2017 na odkazu http://www.sosakos.cz/prihlasovaci-formulare

!!!POZOR TÝDEN SVĚTOVÝCH KUCHYNÍ  a  PLÁČ PTÁKA BOUŘLIVÁKA a AZTÉKOVÉ NAPLNĚNY! Chcete-li se  registrovat jako náhradník, vyplňte příslušné políčko přihlašovacího formuláře. Děkujeme.

 

Kliknutím na obrázek se nabídka zvětší


Hledáme lektory i asistenty na vypsané termíny, bližší informace u Michaely Vítkové na tel: 724256253 nebo na emailu michi.vitkova@volny.cz

KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK DOJDE KE ZVĚTŠENÍ FORMÁTU NABÍDKY PŘÍMĚSTASKÝCH TÁBORŮ

POSÍME POUZE ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY nejpozději do 31. 5. 2017!

 • ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ  - Vyplněním webového formuláře je vaše dítě závazně přihlášeno. Papírová  přihláška na tábor  vám bude dnem nástupu předložena k podpisu. Není tedy  třeba zasílat papírovou  přihlášku !

 • k přihlášce je nutné dnemnástupu předložitPOSUDEK ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A KOPIi KARTIČKY POJIŠTĚNCE

Při nástupu na tábor   budeme potřebovat přiložit kopii průkazu pojištěnce a zdravotní způsobilost dítěte ( děti mají většinou ze škol nebo lze stánout zde Posudek-o-zdravotni-zpusobilosti-ditete ). Po skončení tábora vám bude posudek vrácen.

Platba: 

 • Záloha na jeden týden  činí  850 Kč pro všechny termíny  a je splatná do 1.6. 2017 na účet číslo 182629706/0300, do specifického symbolu uveďte  222  a do předmětu prosím uveďte jméno/jména dětí 

 • Záloha a platba za tábor je vratná:

 • do 10. 6.  2017 ve výši  100% .

 • od 10.6.  2017 do 14ti dní před započetím tábora ve výši 50% 

 • méně jak 14dní před temínem je záloha nevratná! Zbylá částka z celkové platby za tábor bude vrácena na účet. Děkujem za pochopení. 
 • Doplatek pobytu je splatný pro všechny termíny do 1. 7. 2017

 • Platbu lze samozřejmě provést v celkové výši a to do 1.6. 2017 

Slevy: 

Budeteli v rámci jedné rodiny  platit více termínu nabo více sourozenců pak na každý zaplacený termín nebo dítě bude poskytnuta sleva va výši 100 Kč. Maximálně však do snížené částky 1650 Kč

Tedy:

- dva sourozenci v jednom termínu platí 1850 Kč + 1750 Kč

- dva titíž sourozenci v dalším termínu platí 1650 Kč + 1650 Kč

- tři sourozenci v jednom  termínu platí 1850 Kč + 1750 Kč+ 1650 Kč

- tři sourozenci v dalším termínu platí 1650 Kč +1650 Kč + 1650 Kč

- jedno dítě na dva termíny platí 1850 Kč první týden, 1750 Kč druhý týden, 1650 Kč       třetí týden

- pro výtvarný tábor DIVADELNÍ KOSTÝM/LOUTKA  je výchozí cena 2050 Kč, maximální snížení    je 1750 Kč

Současně je samozřejmostí  vystavení  potvrzení  o platbě pro zdravotní pojitovny i zaměstnavatele.  Připomíname, že některé zdravotní pojišťovny finančně přispívají na tábory pro děti.

Platba za obědy a nocování:

 • obědy budou  dětem vyúčtovány na konci týdne
 • Cena stravného je 55 Kč na den.
 • Ve čtvrtek, kdy mohou děti na táboře přespat, je účtován příplatek 250 Kč za večeři, snídani a lektory 

Stravování a pitný režim:

 • během dne je zajištěn pitný režim k dispozici je šťáva a barel s vodou, dle počasí pak čaj, děti mají z domova uzavíratelnou  lahvičku označenou svým jménem
 • po celý den je k dispozici ovoce a zelenina, kterou si děti samostatně připraví před komunitním kruhem
 • dopolední a odpolední svačinu si děti nosí z domova (není  tedy nutné dávat ovoce a zeleninu, viz výše)
 • obědy jsou zajištěny dovážkou teplého oběda od firmy Almed ze Škvorce, se kterou máme dobré zkušenosti. Oběd se skládá z polévky a druhého jídla, v době výletu nám připraví odpovídající balíčky

Místo konání 

SOSÁKOV - oáza kultury a vzdělávaní, na adrese: Na Paloučku 21 a 70 v Sibřině


Organizace dne i týdne:

Jednotlivé týdny jsou koncipovány jako  ucelené projekty, kdy se děti zabývají konkrétním tématem. Přes zážitek si odnáší nové zkušenosti i vědomosti, které se jim budou v budoucnu  hodit. Děti jsou někdy rozděleny do dvou nebo tří skupin, kdy každá ze skupin během dne  vyzkouší až tři různá "centra aktivit", s různým zaměřením nebo pracují, hrajísi, poznávají  hromadně. Od výtvarných aktivit, přes táborové soutěže, šifry, cesty za poklady, zvukové,hudební i divadelně-dramatické kreace až po animaci, režii a další............................ vždy podle tématu.

 Poznánka :

Ze zkušenosti víme,že tábory vedené  "týmem Michi"  jsou více zaměřeny na společné výstupy, radost z tvorby, soutěže jsou dělány, tak aby se všichni zapojili a "hry nemají vítěze". Tábory vedené dalšími lektory se pak vice blíží táborům koncipovaných na zdravých  táborových soutěžích a cestám k vítěztví jednotlivých týmů se zdravým přístupem k soutěži s důrazem na fair play.  Oba koncepty se vzajemně doplňují i obohacují.

Tábor pro děti 3-8 let .

 Koncept bude vycházet z konceptu Rozmarýnu (školky& RC) okořeněného projektovými výstupy táborů pro "starší" děti. Program se bude přizpůsobovat věkovému složení skupiny s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivců ! 

Během týdne ( vetšinou ve čtvrtek) je zařazen  "výlet" (opuštění prostor SOSÁKOVA  do blízkého okolí nebo i dál, vždy se dozvíte včas) související s tématem nebo jsou pozváni profesionálové na dané  táborové téma. Děti, které budou chtít mohou  ze čtvrtka na pátek na táboře přespat a užit si tak táborového večera.

Na závěr táborových týdnů, tedy v pátek odpoledne, někdy již ve čtvrtek odpoledne, je připravena slavnost pro děti i rodiče, kdy si společně užíváme výstupy z celého projektového týdne.

Rozvrh dne:

Časy se vždy přispůsobují dětem, rozmarům počasí a náladě dne. Současně je možné děti po dohodě přivést i před osmou hodinou, stejně tak individuálně vyzvednout později než v 17h.

8:00-9:00  

Příchod dětí, společná příprava ovoce a zeleniny na celý den, seznámení se s tématem dne     
9:00-9:30 Komunitní kruh - úvod do tématu a dne všicni společně, jak jsme se měli co budeme dělat...... 
9:30-10:00 Dopolední svačina 
10:00-12:15 Aktivity na dané téma 
12:15-13:00 Příprava na oběd + oběd
13:00- 14:00 Klidové činnosti a odpočinek

14:00-15:00

Aktivity na dané téma 
15 :00 Odpolední svačina
15:30 -17:00 Aktivity na dané téma 
17:00 Vyzvedávání dětí nebo samostatný odchod domů