WWW.SOSAKOS.CZ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSÁK & RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019

Milí rodiče a děti,

 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO ROK 2019 jsou připraveny

a červencové termíny zcela naplněny!

Letošek bude tak trochu jinačí.  Určitě zachováme zajímavá témata, lektory i zábavky, tak aby pobavili děti i vás. Co bude trochu jinak je skladba dětí a to vzhledem k dotaci z ESF. Děkujeme za pochopení.

Témata i terminy jsou již připraveny. Závazné přihlášky budou k dispozici od dubna 2019

ODKAZ NA WEBOVÝ PŘIHLAŠOVACÍ  FORMULÁŘ >>> http://www.sosakos.cz/prihlasovaci-formulare

Tabory-s-tematy-2019

Kliknutím na obrázek se nabídka zvětší

tábory s tématy ve formátu  pdf.  je zde >>> Tabory-s-tematy-2019

 ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY BUDOU K DISPOZICI V MĚSÍCI DUBNU

 • ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ  - Vyplněním webového formuláře je vaše dítě závazně přihlášeno. Papírová  přihláška na tábor  vám bude dnem nástupu předložena k podpisu. Není tedy  třeba zasílat papírovou  přihlášku !
 • k přihlášce je nutné dnem nástupu předložitPOSUDEK ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A KOPII KARTIČKY POJIŠTĚNCE
 • děti předškolního věku jež budou chtít dotovanou cenu  budou  navíc odevzdávat ještě  závaznou přihlášku pro školku Rozmarýn, potvrzení zaměstnavatele, OSVČ potvrzení o hrazení sociálního pojištění a budou podepisovat  smlouvu,  potvrzení o zdravotní způsobylosti a kartičku pojišťovny.  Smlouvu i Rozmarýní přihlášku zašleme s předstihem.

 

Platba: 

 • Záloha na jeden týden  činí  950 Kč pro všechny termíny  a je splatná do 1.6. 2018 na účet číslo 2100413602/2010, do specifického symbolu uveďte  222  a do předmětu prosím uveďte jméno/jména dětí 

 • Záloha a platba za tábor je vratná:

 • do 10. 6.  2019 ve výši  100% .

 • od 10.6.  2018 do 14ti dní před započetím tábora ve výši 50% 

 • méně jak 14dní před temínem je záloha nevratná! Zbylá částka z celkové platby za tábor bude vrácena na účet. Děkujem za pochopení. 
 • Doplatek pobytu je splatný pro všechny termíny do 1. 7. 2019

 • Platbu lze samozřejmě provést v celkové výši a to do 1.6. 2019 

Slevy: 

Budeteli v rámci jedné rodiny  platit více termínu pro ŠKOLÁKY (6/7-12let) nabo více sourozenců  pak na každý zaplacený termín nebo dítě bude poskytnuta sleva va výši 100 Kč. Maximálně však do snížené částky 1750 Kč

Tedy:

- dva sourozenci v jednom termínu platí 1950 Kč + 1850 Kč

- dva titíž sourozenci v dalším termínu platí 1750 Kč + 1750 Kč

- tři sourozenci v jednom  termínu platí 1950 Kč + 1850 Kč+ 1750 Kč

- tři sourozenci v dalším termínu platí 1750 Kč +1750 Kč + 1750 Kč

- jedno dítě na VÍCE TERMÍNŮ  platí 1950 Kč první týden, 1850 Kč druhý týden, 1750 Kč třetí týden

Současně je samozřejmostí  vystavení  potvrzení  o platbě pro zdravotní pojitovny i zaměstnavatele.  Připomíname, že některé zdravotní pojišťovny finančně přispívají na tábory pro děti.

!!!!Na dotované ceny se slavy nevztahují!!!!

Platba za obědy a nocování:

 • obědy budou  dětem vyúčtovány na konci týdne
 • Cena stravného je 60 Kč na den.
 • Ve čtvrtek, kdy mohou školní děti na táboře přespat, je účtován příplatek 250 Kč za večeři, snídani a lektory 

Stravování a pitný režim:

 • během dne je zajištěn pitný režim k dispozici je šťáva a barel s vodou, dle počasí pak čaj, děti mají z domova uzavíratelnou  lahvičku označenou svým jménem
 • po celý den je k dispozici ovoce a zelenina, kterou si děti samostatně připraví před komunitním kruhem
 • dopolední a odpolední svačinu si děti nosí z domova (není  tedy nutné dávat ovoce a zeleninu, viz výše)
 • obědy jsou zajištěny dovážkou teplého oběda od firmy Almed ze Škvorce, se kterou máme dobré zkušenosti. Oběd se skládá z polévky a druhého jídla, v době "výletu" nám připraví odpovídající balíčky

Místo konání 

SOSÁKOV - oáza kultury a vzdělávaní, na adrese: Na Paloučku 21 a 70 v Sibřině


Organizace dne i týdne:

Jednotlivé týdny jsou koncipovány jako  ucelené projekty, kdy se děti zabývají konkrétním tématem. Přes zážitek si odnáší nové zkušenosti i vědomosti, které se jim budou v budoucnu  hodit. Děti jsou někdy rozděleny do dvou nebo tří skupin, kdy každá ze skupin během dne  vyzkouší až tři různá "centra aktivit", s různým zaměřením nebo pracují, hrají si, poznávají  hromadně. Od výtvarných aktivit, přes táborové soutěže, šifry, cesty za poklady, zvukové,hudební i divadelně-dramatické kreace až po animaci, režii a další............................ vždy podle tématu.

Na závěr táborových týdnů, tedy v pátek odpoledne, někdy již ve čtvrtek odpoledne, je připravena slavnost pro děti i rodiče, kdy si společně užíváme výstupy z celého projektového týdne.

 Poznánka :

Ze zkušenosti víme,že tábory vedené  "týmem Michi"  jsou více zaměřeny na společné výstupy, radost z tvorby, soutěže jsou dělány, tak aby se všichni zapojili a "hry nemají vítěze". Tábory vedené dalšími lektory se pak více blíží táborům koncipovaných na zdravých  táborových soutěžích a cestám k vítěztví jednotlivých týmů se zdravým přístupem k soutěži s důrazem na fair play.  Oba koncepty se vzajemně doplňují i obohacují.

Během týdne ( vetšinou ve čtvrtek) je zařazen  "výlet" (opuštění prostor SOSÁKOVA  do blízkého okolí nebo i dál, vždy se dozvíte včas) související s tématem nebo jsou pozváni profesionálové na dané  táborové téma. Děti, které budou chtít mohou  ze čtvrtka na pátek na táboře přespat a užit si tak táborového večera.

 

 Koncept bude vycházet z konceptu Rozmarýnu (školky& RC) okořeněného projektovými výstupy táborů pro "starší" děti. Program se bude přizpůsobovat věkovému složení skupiny s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivců ! 

Rozvrh dne:

Časy se vždy přispůsobují dětem, rozmarům počasí a náladě dne. Současně je možné děti po dohodě přivést i před osmou hodinou, stejně tak individuálně vyzvednout později než v 17h.

8:00-9:00  

Příchod dětí, společná příprava ovoce a zeleniny na celý den, seznámení se s tématem dne     
9:00-9:30 Komunitní kruh - úvod do tématu a dne všicni společně, jak jsme se měli co budeme dělat...... 
9:30-10:00 Dopolední svačina 
10:00-12:15 Aktivity na dané téma 
12:15-13:00 Příprava na oběd + oběd
13:00- 14:00 Klidové činnosti a odpočinek

14:00-15:00

Aktivity na dané téma 
15 :00 Odpolední svačina
15:30 -17:00 Aktivity na dané téma 
17:00 Vyzvedávání dětí nebo samostatný odchod domů