WWW.SOSAKOS.CZ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSÁK & RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019

 

Milí rodiče,

v SOSÁKOVĚ zůstalo spousty zapomenutých věcí a věciček.

Trička, plavky, kraťasy, krabičky, lahvičky, zubní kartáčky, plyšáci aj. na vás počkají do 20.10. 2019!

Pak budou přesunuty do charity, nebo se stanou součastí prostoru.

Děkujeme za pochopení.

Tabory-s-tematy-2019

Kliknutím na obrázek se nabídka zvětší

tábory s tématy ve formátu  pdf.  je zde >>> Tabory-s-tematy-2019

 • Přihlášky/závazná přihlášení

Vyplněním webového formuláře je vaše dítě závazně přihlášeno. Papírová  přihláška na tábor  vám bude dnem nástupu předložena k podpisu. Není tedy  třeba zasílat papírovou  přihlášku !

        Cena tábora

 1. 1.      Stávající děti z Rozmarýnu –dle ceníku Rozmarýnu,
 2. 2.      Dotovaní předškoláci – 1200 Kč /týden + stravné 60 Kč/den,
 3. Školáci a nedotovaní předškoláci – 1950 Kč/týden + stravné 60 Kč/den + školáci s možností čtvrtečního přespání 250 Kč.

 • Slevy:

Budete-li v rámci jedné rodiny platit více termínu nebo více sourozenců, pak na každý zaplacený termín nebo dítě bude poskytnuta sleva ve výši 100 Kč. Maximálně však do snížené částky 1750 Kč.

Tedy:

- dva sourozenci v jednom termínu platí 1950 Kč + 1850 Kč

- dva titíž sourozenci v dalším termínu platí 1750 Kč + 1750 Kč

- tři sourozenci v jednom  termínu platí 1950 Kč + 1850 Kč+ 1750 Kč

- tři sourozenci v dalším termínu platí 1750 Kč +1750 Kč + 1750 Kč

- jedno dítě na VÍCE TERMÍNŮ  platí 1950 Kč první týden, 1850 Kč druhý týden, 1750 Kč třetí týden

PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S PODPOROU (DOTACÍ) ESF SLEVY NEPLATÍ, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 • Úhrada záloh a doplatky jednotlivých turnusů

 Oproti loňskému roku došlo ke změnám, které vytvořily komunikační zmatky, za něž se omlouváme.

Předškolním dětem chodí faktury s plnou částkou za turnus/turnusy, nebo zasláním výzvy k doplatku v případě platby zálohy. Faktura splatná do 31.5.2019, případné doplatky prosím obratem.

Pro školní děti platí:

Záloha na jeden týden činí 950 Kč pro všechny termíny a byla splatná do 1. 6. 2019 na účet číslo 2100413602/2010, specifický symbol 222, do předmětu prosíme uvést jméno dítěte/dětí. Doplatek je splatný pro všechny termíny do 1. 7. 2019.

 Obědy a přespání Vám budou vyúčtovány poslední den pobytu, tedy v pátek, s platbou v hotovosti (stravné na týden pro všechny děti 300 Kč, přespání pro školáky 250 Kč). Děti mají k dispozici ovoce a zeleninu, dopolední a odpolední svačinu připravují rodiče.

 

 • Vratky

- záloha a platba za tábor je vratná:

                               - do 10. 6. 2019 ve výši 100%,

 - od 11. 6. do 14ti dní před započetím tábora ve výši 50%,

                               - méně jak 14 dní před termínem je záloha nevratná!

Zbylá částka z celkové platby za tábor bude vrácena na účet. Děkujeme za pochopení.

 

Nastaly-li nějaké komplikace s platbami, vystavenými fakturami apod., NEVÁHEJTE SE OZVAT.

Potřebujete-li pro školní děti vystavit fakturu předem, prosíme zaslání požadavku na email michi.vitkova@sosakos.cz. Při nástupu dítěte na tábor Vám bude předáno potvrzení o úhradě/faktura, pokud jste již fakturu neobdrželi dříve.

 

Formuláře a dokument

Stávající děti z Rozmarýnu – všechny potřebné dokumenty máme v rámci aktuálního školního roku

Školní děti a nedotovaní předškoláci

a)     Podepsaná přihláška vygenerovaná systémem – předložíme Vám k podpisu v den nástupu,

b)     Potvrzení od lékaře - pokud je uvedeno číslo posudku, postačí kopie potvrzení, které jste dávali např. na školu v přírodě nebo k přihlášce do MŠ a nebo originál, který Vám po skončení tábora vrátíme). Můžete využít formulář z přílohy mailu nebo formulář Vašeho lékaře.

c)      Kopii kartičky pojištěnce,

d)     Souhlas se zpracováním osobních údajů – posíláme v příloze mailu, prosím, vyplňte, podepište a předejte nejpozději v den nástupu,

e)     Potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas s podáním léků a s transportem – posíláme v příloze mailu, prosíme, vyplňte a podepište v den nástupu, datum musí být den zahájení tábora. Podepisuje se na začátku každého týdne; pouze v případě, že jsou děti na dvou po sobě navazujících turnusech, postačí podepsat ke dni nástupu na první turnus.

Dotovaní předškoláci

a)     Podepsaná přihláška vygenerovaná systémem – předložíme Vám k podpisu v den nástupu,

b)     Potvrzení od lékaře - pokud je uvedeno číslo posudku, postačí kopie potvrzení, které jste dávali např. na školu v přírodě nebo k přihlášce do MŠ a nebo originál, který Vám po skončení tábora vrátíme). Můžete využít formulář z přílohy mailu nebo formulář Vašeho lékaře.

c)      Kopii kartičky pojišťovny,

d)     Souhlas se zpracováním osobních údajů  – posíláme v příloze mailu, prosím, vyplňte, podepište a předejte nejpozději v den nástupu,

e)     Potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas s podáním léků a s transportem – posíláme v příloze mailu, prosíme, vyplňte a podepište v den nástupu, datum musí být den zahájení tábora. Podepisuje se na začátku každého týdne; pouze v případě, že jsou děti na dvou po sobě navazujících turnusech, postačí podepsat ke dni nástupu na první turnus.

f)      Potvrzení o zaměstnání jednoho rodiče – vystavené zaměstnavatelem (formulář z přílohy mailu nebo formulář zaměstnavatele) nebo u OSVČ potvrzení o placení záloh OSSZ,

g)     Smlouva – posíláme v příloze mailu, vyplní a podepíší oba rodiče, odevzdáte nejpozději v den nástupu ve dvou vyhotoveních, případně zkopírujeme na místě,

h)     Dotazník pro podpořenou osobu – vyplní osoba, která přikládá potvrzení o zaměstnání!

i)       Potvrzení o docházce  - předložíme Vám k podpisu poslední den tábora dle skutečné docházky dítěte v daném týdnu.

Veškeré dokumenty nám můžete dodat do SOSákova v předstihu, tzn. již během června – urychlí se tím Vaše odbavení a usnadní práci první táborový den. V případě, že nemáte možnost tisku – napište, prosím, připravíme Vám složku se všemi dokumenty a můžete si během června vyzvednout a podepsat.

 Stravování a pitný režim:

 • během dne je zajištěn pitný režim k dispozici je šťáva a barel s vodou, dle počasí pak čaj, děti mají z domova uzavíratelnou  lahvičku označenou svým jménem
 • po celý den je k dispozici ovoce a zelenina, kterou si děti samostatně připraví před komunitním kruhem
 • dopolední a odpolední svačinu si děti nosí z domova (není  tedy nutné dávat ovoce a zeleninu, viz výše)
 • obědy jsou zajištěny dovážkou teplého oběda od firmy Almed ze Škvorce, se kterou máme dobré zkušenosti. Oběd se skládá z polévky a druhého jídla, v době "výletu" nám připraví odpovídající balíčky

Místo konání 

SOSÁKOV - oáza kultury a vzdělávaní, na adrese: Na Paloučku 21 a 70 v Sibřině


Organizace dne i týdne:

Jednotlivé týdny jsou koncipovány jako  ucelené projekty, kdy se děti zabývají konkrétním tématem. Přes zážitek si odnáší nové zkušenosti i vědomosti, které se jim budou v budoucnu  hodit. Děti jsou někdy rozděleny do dvou nebo tří skupin, kdy každá ze skupin během dne  vyzkouší až tři různá "centra aktivit", s různým zaměřením nebo pracují, hrají si, poznávají  hromadně. Od výtvarných aktivit, přes táborové soutěže, šifry, cesty za poklady, zvukové,hudební i divadelně-dramatické kreace až po animaci, režii a další............................ vždy podle tématu.

Na závěr táborových týdnů, tedy v pátek odpoledne, někdy již ve čtvrtek odpoledne, je připravena slavnost pro děti i rodiče, kdy si společně užíváme výstupy z celého projektového týdne.

 Poznánka :

Ze zkušenosti víme,že tábory vedené  "týmem Michi"  jsou více zaměřeny na společné výstupy, radost z tvorby, soutěže jsou dělány, tak aby se všichni zapojili a "hry nemají vítěze". Tábory vedené dalšími lektory se pak více blíží táborům koncipovaných na zdravých  táborových soutěžích a cestám k vítěztví jednotlivých týmů se zdravým přístupem k soutěži s důrazem na fair play.  Oba koncepty se vzajemně doplňují i obohacují.

Během týdne ( vetšinou ve čtvrtek) je zařazen  "výlet" (opuštění prostor SOSÁKOVA  do blízkého okolí nebo i dál, vždy se dozvíte včas) související s tématem nebo jsou pozváni profesionálové na dané  táborové téma. Děti, které budou chtít mohou  ze čtvrtka na pátek na táboře přespat a užit si tak táborového večera.

Koncept bude vycházet z konceptu Rozmarýnu (školky& RC) okořeněného projektovými výstupy táborů pro "starší" děti. Program se bude přizpůsobovat věkovému složení skupiny s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivců ! 

Rozvrh dne:

Časy se vždy přispůsobují dětem, rozmarům počasí a náladě dne. Současně je možné děti po dohodě přivést i před osmou hodinou, stejně tak individuálně vyzvednout později než v 17h.

8:00-9:00  

Příchod dětí, společná příprava ovoce a zeleniny na celý den, seznámení se s tématem dne     
9:00-9:30 Komunitní kruh - úvod do tématu a dne všicni společně, jak jsme se měli co budeme dělat...... 
9:30-10:00 Dopolední svačina 
10:00-12:15 Aktivity na dané téma 
12:15-13:00 Příprava na oběd + oběd
13:00- 14:00 Klidové činnosti a odpočinek

14:00-15:00

Aktivity na dané téma 
15 :00 Odpolední svačina
15:30 -17:00 Aktivity na dané téma 
17:00 Vyzvedávání dětí nebo samostatný odchod domů