WWW.SOSAKOS.CZ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSÁK & RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020

Milí rodiče a děti, 

 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO ROK 2020  JSOU  ZCELA NAPLNĚNY.

PROSÍME POKUD MÁTE ZÁJEM PŘIHLAŠUJTE DĚTI JAKO NÁHRADNÍKY.

POKUSÍME SE ZAJISTIT VÍCE LEKTORŮ A UVIDÍME CO NÁM

KORONAVIROVÉ DĚNÍ PŘINESE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Stále sledujeme legislativní pravidla pro setkávání, hygienu, počty dětí a dospělých ve skupinách. Buďme tedy trpěliví, připravení a ohleduplní. Plánujte a přihlašujte děti, tak jak to v současné době cítíte a plánujete.

Nově Vám po přihlášení bude vystavena faktura, která zahrnuje i stravné. Pro více turnusů a více dětí opět poskytujeme slevu, která Vám bude vrácena na účet. Systém bohužel neumožňuje nastavení slev předem, tak jak jste byli zvyklí. Děkujeme za pochopení. Na každý turnus/dítko bude vystavena jedna faktura – dodržujte, prosím, pro platby předepsaný variabilní symbol – neslučujte platby do jedné.

Termíny a témata  zde:

Tabory-2020-letak

Kliknutím na obrázek se nabídka zvětší,

nabídka ve formátu pdf ke stažení zde >>> Tabory-2020-letak

Přihlášky/závazná přihlášení

Přihlašování probíhá přes systém webooker https://rozmaryn.webooker.eu/.

Návod k přihlášení  Prihlasovani_webooker_tabor

V případě obsazených termínů se na úvodní stránce pro přihlašování zapište do SEZNAMU NÁHRADNÍKŮ (jen pro registrované).

Registrace uživatelských účtů (rodičů) a dětí možná kdykoliv, přihlašování na tábory od 1.dubna.

 • Vyplněním webového formuláře je vaše dítě závazně přihlášeno. Papírová přihláška na tábor  vám bude dnem nástupu předložena k podpisu. Není tedy  třeba zasílat papírovou  přihlášku !
 • Nově vám po přihlášení bude vystavena faktura, která zahrnuje i stravné.  Pro více turnusů a více dětí opět poskytujeme slevu, která vám bude vrácena na účet. Systém bohužel neumožňuje  nastavení slev, tak jak jste byli zvyklí. Děkujeme za pochopení.

Cena tábora

Stávající děti z Rozmarýnu – dle ceníku Rozmarýnu

Dotovaní předškoláci - 1300 Kč/týden

+ stravné 60 Kč/den

 Celkem 1600 Kč/týden

Školáci a nedotovaní předškoláci - 2100 Kč/týden

 + stravné 60 Kč/den,

Celkem 2 400 Kč/týden

 • Školáci s možností čtvrtečního přespání za 300 Kč

 • Přespání pro mladší děti je možné po dodhodě

Slevy:

Budete-li v rámci jedné rodiny platit více termínu nebo více sourozenců v rámci školáků (na dotované ceny slevy neposkytujeme), pak na každý zaplacený termín nebo dítě bude poskytnuta sleva ve výši 100 Kč. Maximálně však do snížené částky 1900 Kč.

ŠKOLÁCI TEDY:

- dva sourozenci v jednom termínu platí 2100 Kč + 2000 Kč

- dva titíž sourozenci v dalším termínu platí 1900 Kč + 1900 Kč

- tři sourozenci v jednom  termínu platí 2100 Kč + 2000 Kč+ 1900 Kč

- tři sourozenci v dalším termínu platí 1900 Kč +1900 Kč + 1900 Kč

- jedno  školní dítě na VÍCE TERMÍNŮ  platí 2100 Kč první týden, 2000 Kč druhý týden, 1900 Kč třetí týden

 • systém automaticky se slevami nepočítá, uhraďte celé faktury, tak jak Vám přijdou, a v případě, že požadujete poskytnutí slevy, napište nám to a my Vám 100 Kč/turnus pošleme zpět.

PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S PODPOROU (DOTACÍ) ESF SLEVY NEPLATÍ, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 • Storno podmínky

Při zrušení přihlášky si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatek z ceny tábora:

Při zrušení do konce dubna Vám vrátíme 100% uhrazené částky.

Při zrušení do 31. 5. 2020 Vám vrátíme 50% z ceny tábora + stravné.
Při zrušení do 31. 6. vrátíme 25% z ceny tábora + stravné.
Při zrušení během prázdnin Vám vrátíme pouze zaplacené stravné.

Při nedodání potřebných dokumentů, dítě nemůže být přijato a platí stejné podmínky.

V případě zrušení přihlášky dítěte a zajištění náhradníka z vaší strany, který uhradí celou částku za tábor, je možnost přihlášku zrušit bez storno poplatku.

V případě, že se Vaše dítě nebude moci zúčastnit tábora, na který je přihlášeno, po dohodě s organizátory a dle kapacit nabízíme možnost využít jiný táborový týden.

Pokud dojde ke zrušení táborového týdne ze strany pořadatele, vrátíme vám 100% uhrazené částky.

Nastaly-li nějaké komplikace s platbami, vystavenými fakturami apod., NEVÁHEJTE SE OZVAT.

 • Strava

Děti mají k dispozici ovoce a zeleninu, nápoje, oběd (polévku, hlavní jídlo). Dopolední a odpolední svačinu připravují rodiče.

Formuláře a dokumenty

TISKNĚTE PROSÍM 2 STRÁNKY NA LIST, OBOUSTRANNĚ, DĚKUJEME.

Stávající děti z Rozmarýnu – všechny potřebné dokumenty máme v rámci aktuálního školního roku

Školní děti a nedotovaní předškoláci

a)     Podepsaná přihláška vygenerovaná systémem – předložíme Vám k podpisu v den nástupu,

b)     Zdravotní způsobilost - pokud je uvedeno číslo posudku, postačí kopie potvrzení, které jste dávali např. na školu v přírodě nebo k přihlášce do MŠ a nebo originál, který Vám po skončení tábora vrátíme). Můžete využít náš formulář nebo formulář Vašeho lékaře.

c)      Kopii kartičky pojištěnce,

d)     Souhlas se zpracování osobních údajů – vyplňte, podepište a předejte nejpozději v den nástupu,

e)     Bezinfekčnost, transport, podání léků – prosíme, vyplňte a podepište v den nástupu, datum musí být den zahájení tábora. Podepisuje se na začátku každého týdne; pouze v případě, že jsou děti na dvou po sobě navazujících turnusech, postačí podepsat ke dni nástupu na první turnus.

f)     Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků

Dotovaní předškoláci

a)     Podepsaná přihláška vygenerovaná systémem – předložíme Vám k podpisu v den nástupu,

b)     Zdravotní způsobilost - pokud je uvedeno číslo posudku, postačí kopie potvrzení, které jste dávali např. na školu v přírodě nebo k přihlášce do MŠ a nebo originál, který Vám po skončení tábora vrátíme). Můžete využít náš formulář nebo formulář Vašeho lékaře.

c)      Kopii kartičky pojišťovny,

d)     Souhlas se zpracováním osobních údaju   –vyplňte, podepište a předejte nejpozději v den nástupu,

e)     Bezinfekčnost, transport, podání léků – vyplňte a podepište v den nástupu, datum musí být den zahájení tábora. Podepisuje se na začátku každého týdne; pouze v případě, že jsou děti na dvou po sobě navazujících turnusech, postačí podepsat ke dni nástupu na první turnus.

f)      Vzor potvrzení zaměstnání podpořené osoby – vystavené zaměstnavatelem (formulář z přílohy mailu nebo formulář zaměstnavatele) nebo u OSVČ potvrzení o placení záloh OSSZ,

g)     Smlouva – posíláme Vám v příloze mailu po úhradě faktury, vyplní a podepíší oba rodiče, odevzdáte nejpozději v den nástupu ve dvou vyhotoveních, případně zkopírujeme na místě,

h)     Dotazník pro podpořenou osobuvyplní osoba, která přikládá potvrzení o zaměstnání!

i)       Potvrzení o docházce  - předložíme Vám k podpisu poslední den tábora dle skutečné docházky dítěte v daném týdnu.

j)     Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků

Dokumenty nám můžete dodat do SOSákova v předstihu, tzn. již během dubna - června – urychlí se tím Vaše odbavení a usnadní práci první táborový den. V případě, že nemáte možnost tisku – napište, prosím, připravíme Vám složku se všemi dokumenty a můžete si během dubna - června vyzvednout a podepsat.

 Stravování a pitný režim:

 • během dne je zajištěn pitný režim k dispozici je šťáva a barel s vodou, dle počasí pak čaj, děti mají z domova uzavíratelnou  lahvičku označenou svým jménem
 • po celý den je k dispozici ovoce a zelenina, kterou si děti samostatně připraví před komunitním kruhem
 • dopolední a odpolední svačinu si děti nosí z domova (není  tedy nutné dávat ovoce a zeleninu, viz výše)
 • obědy jsou zajištěny dovážkou teplého oběda od firmy Almed ze Škvorce, se kterou máme dobré zkušenosti. Oběd se skládá z polévky a druhého jídla, v době "výletu" nám připraví odpovídající balíčky

Místo konání 

SOSÁKOV - oáza kultury a vzdělávaní, na adrese: Na Paloučku 21 a 70 v Sibřině

Organizace dne i týdne:

Jednotlivé týdny jsou koncipovány jako  ucelené projekty, kdy se děti zabývají konkrétním tématem. Přes zážitek si odnáší nové zkušenosti i vědomosti, které se jim budou v budoucnu  hodit. Děti jsou někdy rozděleny do dvou nebo tří skupin, kdy každá ze skupin během dne  vyzkouší až tři různá "centra aktivit", s různým zaměřením nebo pracují, hrají si, poznávají  hromadně. Od výtvarných aktivit, přes táborové soutěže, šifry, cesty za poklady, zvukové,hudební i divadelně-dramatické kreace až po animaci, režii a další............................ vždy podle tématu.

Na závěr táborových týdnů, tedy v pátek odpoledne, někdy již ve čtvrtek odpoledne, je připravena slavnost pro děti i rodiče, kdy si společně užíváme výstupy z celého projektového týdne.

 Poznánka :

Ze zkušenosti víme,že tábory vedené  "týmem Michi"  jsou více zaměřeny na společné výstupy, radost z tvorby, soutěže jsou dělány, tak aby se všichni zapojili a "hry nemají vítěze". Tábory vedené dalšími lektory se pak více blíží táborům koncipovaných na zdravých  táborových soutěžích a cestám k vítěztví jednotlivých týmů se zdravým přístupem k soutěži s důrazem na fair play.  Oba koncepty se vzajemně doplňují i obohacují.

Během týdne ( vetšinou ve čtvrtek) je zařazen  "výlet" (opuštění prostor SOSÁKOVA  do blízkého okolí nebo i dál, vždy se dozvíte včas) související s tématem nebo jsou pozváni profesionálové na dané  táborové téma. Děti, které budou chtít mohou  ze čtvrtka na pátek na táboře přespat a užit si tak táborového večera.

Koncept bude vycházet z konceptu Rozmarýnu (školky& RC) okořeněného projektovými výstupy táborů pro "starší" děti. Program se bude přizpůsobovat věkovému složení skupiny s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivců ! 

Rozvrh dne:

Časy se vždy přispůsobují dětem, rozmarům počasí a náladě dne. Současně je možné děti po dohodě přivést i před osmou hodinou, stejně tak individuálně vyzvednout později než v 17h.

8:00-9:00  

Příchod dětí, společná příprava ovoce a zeleniny na celý den, seznámení se s tématem dne     
9:00-9:30 Komunitní kruh - úvod do tématu a dne všicni společně, jak jsme se měli co budeme dělat...... 
9:30-10:00 Dopolední svačina 
10:00-12:15 Aktivity na dané téma 
12:15-13:00 Příprava na oběd + oběd
13:00- 14:00 Klidové činnosti a odpočinek

14:00-15:00

Aktivity na dané téma 
15 :00 Odpolední svačina
15:30 -17:00 Aktivity na dané téma 
17:00 Vyzvedávání dětí nebo samostatný odchod domů