WWW.SOSAKOS.CZ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSÁK & RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN

Školka a RC Rozmarýn

Školka Rozmarýn se nachází v nových prostorách spolku SOSák v Sibřině, Na Paloučku č. p. 70, v oáze kultury a vzdělávání zvané SOSÁKOV.

Těšíme se na setkání s Vámi na našem novém stálém místě. Přijďte se k nám podívat, rádi Vám náš nový Rozmarýnek ukážeme.

 Rodinné centrum Rozmarýn s celotýdenním provozem je součástí občanského sdružení SOSák a  otevírá své dveře všem bez rozdílu. Zaměřuje se na děti a rodiče na rodičovské dovolené, pro které připravuje pravidelný týdenní program i další akce. Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči, kteří se vždy mohou programu účastnit.

Při naší práci respektujeme individualitu dětí, rodiny a lektorek.  Naše lektorky mají zkušenosti s vedením dětí a průběžně si dále rozšiřují své dovednosti v odborných kurzech a seminářích. V přístupu k rozvíjení osobnosti dítěte se inspirujeme alternativními směry pedagogiky (program Začít spolu), nebo prvky Montessori a waldorfské pedagogiky i filosofie. 

Kontakty + lektorky

Školka Rozmarýn – Spolek SOSÁK

Na Paloučku 70, 250 84 Sibřina

http://www.sosakos.cz/rozmaryn

e-mail: rcrozmaryn@seznam.cz

Lektor

Náplň práce

kontakt

Michi

Vítková

organizace Rozmarýnu, lektorka a pedagogické vedení Rozmarýnu, koordinace vzdělávacího plánu,

 724 256 253

michi.vitkova@sosakos.cz

Olga

Šebková

administrace Rozmarýnu, lektorka, hlavní komunikační spojka mezi rodiči a lektory,  vyúčtování plateb za docházku a stravné, organizátor výletů

723 022 100

rcrozmaryn@seznam.cz

olga.sebkova@gmail.com

Katka

Havlová

lektorka, hlavní fotograf a organizátor výletů + divadel Rozmarýnu

734 643 985

kagatkaga@centrum.cz

Janka Pružinová
lektorka

777 317 704

Jana.Pruzinova@seznam.cz

Líba Roedlová

lektorka

728 338 402

l.roedlova@seznam.cz

Hanka Vrbovcová

lektorka

 775 798 959

hanavrbovcova@seznam.cz

Týdenní program

 • Rozmarýn je v provozu od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30.
 • Individuálně lze dohodnout pravidelný i jednorázový  dřívější příchod či pozdější vyzvednutí dítěte.
 • Každý den (dopoledne cca 1 hodina) je tématicky věnován určité činnosti (viz tabulka), zároveň se pohybové hry, říkanky i výtvarné činnosti objevují ve všechny dny.
 • Hlavní téma školního roku 2015-2016 je ABECEDA.
  Dopolední aktivita

Lektorky

Pondělí: Úvod do týdenního programu

Hanka, Katka,

Olga

Úterý: Den s písničkou a harmonikou

Katka, Janka,

Líba

Středa:  Den s příběhem

 Olga, Hanka,

Janka

Čtvrtek:  Den s tvořivými činnostmi

Michi, Janka,

Líba

Pátek:  Den s pečením

Janka, Michi,

Líba

Den v Rozmarýnu

Provozní doba

Celotýdenní: pondělí až pátek 7:30 - 16:30

V době hlavních (letních) prázdnin je provoz přerušen, probíhají však příměstské tábory; termíny ostatních prázdnin (vánoční, jarní, ...) jsou stanoveny v předstihu, dále respektujeme státní svátky.

Režim dne

Každý den má velmi podobné schéma (časy jsou jen orientační, přizpůsobují se potřebám dětí i lektorů):

7:30 - 9:00 příchod dětí, volná hra, individuální grafomotorická cvičení
9:00 - 9:15 pohybová chvilka
9:15 - 9:40 svačina
9:40 - 10:00 komunitní kruh
10:00- 11:00 téma dne
11:00 - 12:00 pobyt venku
(snažíme se každý den alespoň chvilku být s dětmi venku, jen při velmi nepříznivém počasí zůstáváme v budově. (např. mráz větší než – 5°C, vytrvalý silný déšť)
12:00 - 12:45 hygiena, oběd
12:45 - 13:00 odchod dětí po obědě domů, ostatní příprava na odpočinek
13:00 - 14:30 pohádka, odpočinek
14:30 - 15:00 hygiena, svačina
15:00 - 16:30 volná hra, řízená činnost na přání dětí, odchod dětí domů

Příchod dětí

Rodiče přichází s přihlášenými dětmi od 7:30 do 9:00 hod. (Pozdější příchod je možný - ovšem na základě předchozí domluvy s lektorem).

Rodiče přivádějí děti do RC Rozmarýn zdravé, bez příznaků nemoci či infekce. Rodiče oznamují lektorovi jakékoli skutečnosti, týkající se zdravotního stavu dítěte, a to i ty, které se udály mimo RC Rozmarýn (např . večerní nevolnost). Rodič je povinen informovat RC Rozmarýn o výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či o výskytu vší.

Odchod dětí

Rodiče s dětmi odchází v době buď od 12:45 do 13:00 hod. nebo od 15:00 do 16:30.

Využívání a ochrana majetku

Děti i rodiče mohou využívat pomůcek, hraček, zařízení RC Rozmarýn, přičemž veškeré zařízení a majetek chrání před poškozením. Svévolné poškození majetku, pomůcek, hraček, apod. rodiče uhradí.

Rodiče v rodinném centru Rozmarýn

Rodiče se mohou kdykoli účastnit denního programu se svým dítětem a zapojovat se do veškerých činností (ale neměli by do nich zasahovat či narušovat jejich průběh).

Rodiče se mohou kdykoli informovat o průběhu, chování a výsledcích svých dětí, průběžně budou informováni na info nástěnce.

Rodiče se mohou vyjadřovat k záležitostem týkajících se RC Rozmarýn, vítáme jakýkoli způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

Postup přihlašování

Školní rok 2015-2016 je obsazen.

Školní rok 2016-2017 - přijímáme přihlášky

Postup přihlašování:

1. Informujte se o aktuálně volných místech - na šk. rok 2016-17 jsou zatím volná místa na všechny dny.

2. Přihlášku (postačí 1. strana) nám co nejdříve pošlete mailem (.doc, .pdf).

3. Pokud máte zájem, můžete se k nám přijít podívat, absolvovat zkušební den zdarma (červen)

4. Zašlete e-mailem fotku Vašeho dítka

5. Nejpozději v den nástupu je potřeba odevzdat:

- Originál přihlášky (2 strany)

- Posudek lékaře,

- Smlouva 2016 -2017 - připravujeme.

- kopii průkazu zdravotní pojišťovny,

 

Těšíme se

Ceník + platby + omlouvání nepřítomnosti + náhrady

CENÍK 2015/2016

5 x v týdnu

celodenní docházka

5 000 Kč  

V případě dlouhodobé nepřítomnosti dětí poskytujeme slevy.

Místa lze sdílet. Sdílením místa se nevylučuje možnost docházky dětí, které sdílí jedno místo, ve stejné dny.

5 x v týdnu

 půldenní docházka

3 700 Kč

Jeden den v týdnu celodenní docházka

370 Kč 

V případě nepřítomnosti ve zvolené  dny nabízíme náhrady (do naplnění kapacity).

Jeden den v týdnu půldenní docházka

270 Kč

CENÍK 2016/2017

5 x v týdnu

celodenní docházka

5 000 Kč  

Při nepřítomnosti min. 5 dní vcelku poskytujeme slevy, viz www.sosakos.cz.

5 x v týdnu

 půldenní docházka

3 700 Kč

3 x v týdnu

celodenní docházka

3 600 Kč

Za omluvené dny nabízíme možnost čerpat náhrady (převádíme do následujících 2 měsíců).

1-2 dny v týdnu celodenní docházka

370 Kč 

1 den v týdnu

půldenní docházka

270 Kč

Otvírací doba: 7:30 – 16:30, vyzvedávání dětí po obědě 12:45 – 13:00.

Možnost pozdějšího vyzvednutí dítěte - 100 Kč za započatou půlhodinu.

SLEVY PŘI NEPŘÍTOMNOSTI

 

Sleva

5 x v týdnu

celodenní docházka

5 x v týdnu

 půldenní docházka

zameškáno více než 10 dní

30%

1500 Kč

1110 Kč

zameškáno 6-10 dní

20%

1000 Kč

740 Kč

zameškáno 5 dní v kuse

10%

500 Kč

370 Kč

Platba docházky

Za pobyt dítěte v RC Rozmarýn platí zákonní zástupci úplatu dle předem nahlášené docházky (počet dní v týdnu), úplata je splatná do 15. dne příslušného měsíce.

V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz, bude stanovena poměrná výše úplaty odpovídající rozsahu omezení či přerušení provozu.

Platba za stravné

Cena oběda je 42,- Kč, cena odpolední svačiny je 10 Kč, dopolední svačinu připravují rodiče do podepsaného svačinového boxu. Platba za stravné probíhá zpětně dle skutečně odebraných obědů a svačin spolu s platbou za docházku na následující měsíc. Oběd, který děti nesnědí, si odnesou domů v podepsané dóze.

Příslušnou částku za docházku a stravné naleznete vždy na počátku měsíce pod přiděleným evidenčním číslem v e-mailové schránce, platbu proveďte, prosím, výhradně na účet č. 182629706/0300 do 15. dne příslušného měsíce, zpráva příjemci "evidenční číslo - jméno a příjmení dítěte".

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají písemně, přednostně e-mailem nebo, pokud je to na poslední chvíli, tak sms zprávou (723 022 100)  - aby mohl být omluven i oběd, je nutno dítko omluvit NEJPOZDĚJI DO 8 HODIN PŘEDCHOZÍHO DNE!!!! (datum nepřítomnosti a jméno dítěte). Za neomluvené dny vyžadujeme platbu docházky a obědů v plné výši. Svačiny i obědy Vám v případě vaší včas omluvené nepřítomnosti odhlašujeme automaticky.

NÁHRADY

Dle dohody s Olgou Šebkovou je možné během následujících 2 měsíců čerpat náhrady za předem omluvené dny (do naplnění kapacity). V případě dlouhodobé nepřítomnosti /nemoc více jak 2 týdny/ budou náhrady, případně snížení školného, řešeny individuálně.

Pokud nestihnete oběd včas omluvit, je možno si oběd vyzvednout v době vydávání obědů 12:00 - 12:30 (po předchozí dohodě) - automaticky obědy z hygienických důvodů neuchováváme.

Rodič je povinen informovat RC Rozmarýn o výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či o výskytu vší.

Co mají mít děti s sebou?

Nejpozději při nástupu dítěte je třeba odevzdat:

1. Přihlášku (2.strany) mailem (.doc, .pdf,

2. E-mailem fotku Vašeho dítka,

3. Posudek lékaře,

4.Smlouva 2016 -2017 - připravujeme.

5. Kopii průkazu zdravotní pojišťovny,

 Hygienické potřeby (na pololetí):

 • 4 role toaletního papíru,
 • 2 krabičky tahacích kapesníků,
 • 1 balení papírových kapesníků (10 balíčků),
 • 2 balení vlhčených ubrousků,
 • tekuté mýdlo s pumpičkou.

(Tyto hygienické potřeby předáváte lektorovi rodinného centra Rozmarýn při začátku pololetí, resp. při nástupu dítěte do Rozmarýnu v podepsané tašce.)

 Další pomůcky, označené jménem:

Další pomůcky, označené jménem:

 • Polštářek (je určen na sezení v rámci komunitního kruhu),
 • Přezůvky (dítě si je musí umět samo obout, ne pantofle),
 • náhradní oblečení

               - do košíku v 1. p: spodní prádlo, ponožky,  tepláky, triko

               - do kapsáře v šatně: spodní práldo, ponožky, tepláky, triko, oblečení na ven.

do kapsáře v 1.p.: pyžamo, nejlépe dlouhé velké triko na spinkání

 • uzavíratelnou nerozbitnou krabičku na svačinu a dopolední svačinu - podepsané
 • uzavíratelnou nerozbitnou a nevylévatelnou lahvičku na pití a pití (lahvičky dětem dle potřeby doplníme vodou/šťávou) – podepsané, dítě si ji musí umět samo otevřít a zavřít

Veškeré oblečení dětí (včetně bund, kalhot na ven, čepic, rukavic) prosíme ve vlastním zájmu podepište.

Jak to v Rozmarýnu vypadá?

Fotografie si můžete prohlédnout v naší webové fotogalerii.

Jídelní lístek

1.6.2016 MŠ - pol. fazolová kyselá, smažený krůtí řízek, brambory, mrkvový salát s jablky
2.6.2016 MŠ - chřestová, rybí filé na smetaně, dušená rýže, kompot jahody
3.6.2016 MŠ - pol. hovězí s písmenky, kuřecí plátek zapečený se špenátem a houbami, bramborová kaše, kompot hrušky
6.6.2016 MŠ - polévka selská,losos na bylinkách, červená čočka se zeleninou
7.6.2016 MŠ - pol.rajská s rýži, hovězí nudličky s pórkem a paprikou, brambory
8.6.2016 MŠ - hrstková polévka,hovězí roláda zbojnická, dušený špenát, bramborový knedlík
9.6.2016 MŠ - pol.z vaječné jíšky,palačinky s tvarohem a meruňkami zapečené
10.6.2016 MŠ -pol.kulajda, kuskus s kuřecím masem a zeleninou, zeleninová obloha, zákusek
13.6.2016 MŠ - pol.hovězí se šunkovým svítkem, řecké biftečky s balkánským sýrem, brambory, dip, hlávkový salát
14.6.2016 MŠ - gulášová polévka,fettuccine se smetanou a žampiony,broskev
15.6.2016 MŠ - polévka cizrnová,hovězí líčka po burgundsku, bramborové šišky
16.6.2016 MŠ - polévka květáková,vařené hovězí maso, křenová omáčka, houskový knedlík
17.6.2016 MŠ - polévka s drožďovými noky, mexická směs s kuřecím masem, rýže
20.6.2016 MŠ - pol. čočková s celerovými nudličkami a slaninou, smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot, alergen 1,3,4,7,9
21.6.2016 MŠ - pol.zelňačka, kuřecí řízečky se sezamem na zeleninovém salátu, jogurtový dresing, moučník
22.6.2016 MŠ - pol. bramboračka s houbami, švestkové knedlíky sypané mákem, mléko
23.6.2016 MŠ - pol. rybí krémová, znojemská vepřová pečeně, dušená rýže, ovoce
24.6.2016 MŠ - zeleninová polévka se špaldovým kapáním, tokajské karé, bramborové šišky, fazolky s baby mrkvičkou
27.6.2016 MŠ - polévka hovězí s játrovou rýží,losos s bylinkami a slaninou, brambory,ovoce
28.6.2016 MŠ - pol.krupicová,brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamové krustě
29.6.2016 MŠ - hovězí polévka se sýrovými noky, vařené hovězí maso, smetanová houbová omáčka, houskový knedlík
30.6.2016 MŠ - pol.zeleninová s těstovinou, tvarohové knedlíky plněné ovocem, sypamé mákem, mléko

Aktuality

1. Výlet

Pojedeme smluvním autobusem od Rozmarýnu cca 8:30, příjezd cca 15. hod., vítáme sourozence i maminky jako doprovod. Cena dle počtu přihlášených dětí (cca 200 - 250 Kč). Podrobnosti zašleme. Prosíme Vás o potvrzení účasti dítka, sourozence, doprovodu (počítáme, že pojedou i nestředeční děti - je to celorozmarýnovský výlet) do konce dubna.

2. Hygienické potřeby
nemám u Vás zaevidované toaletní potřeby na 2. pol. - je možné, že se stalo nedopatřením nebo jste nedodali.
Pokud jste již dodali, omlouvám se, a prosím Vás o zprávu, pokud nedodali, tak:

A) děti, které nastoupily ve 2. pol., dodají:

- 4 role toaletního papíru,
- 2 krabičky tahacích kapesníků,
- 1 balení papírových kapesníků (10 balíčků),
- 2 balení vlhčených ubrousků,
- tekuté mýdlo s pumpičkou.

B) děti, které toaletní potřeby dodaly v 1. pol., na 2. pololetí dodají jen.:
- 2 balení tahacích kapesníků
- 2 balení vlhčených tahacích ubrousků.

Tyto hygienické potřeby předejte, prosím, lektorce v podepsané tašce.


3. Dokumenty
Také Vás prosím o předání zbývajících dokumentů, především kopie zdravotních kartiček - prosím.
a) Prihlaska_Rozmarýn 2015-16
b)Posudek lékaře,
c)Prohlášení rodičů,
d)Dohoda o předávání informací,
e)kopii průkazu zdravotní pojišťovny.

4. Oblečení + oblékání
Shrnutí:
- náhradní oblečení (dostatek),
- veškeré oblečení podepsat,
- bundy+čepice+šátky do rukávů, příp. rukavice palčáky do kapes, pověsit na ramínko do zádveří,
- čtvrtky - staré oblečení,

- holinky, páštěnky do šaten,
- děti vést k samostatnosti.

Prosíme, na okně před toaletami v 1. p., na lavičkách, na policích, topeních, v krabici se zapomenutým oblečením jsou různé kousy oblečení. Prosíme Vás o rozebrání :-).
Před toaletami v 1. p. jsou také neoznačené modré boxy /bez fotky/ a v nich náhradní oblečení, nevíme, komu patří - můžete, prosím, prohlédnout a, pokud patří Vašemu dítku, poprosit lektorku o označení alespoň jménem, pak dolním fotografii. Moc děkuji.
Děti, které nemají v šatně holinky a pláštěnku, prosíme o dodání.
Znovu se musím opakovat, ale, prosím, o dodání náhradního oblečení do boxů před toaletami v 1. p. a v šatně do kapsáře (spodní prádlo, ponožky, triko s dl. rukávem, tepláky).

 

5. Omlouvání obědů
Obědy je nutno omlouvat do 8 hodin předchozího dne, pokud nestihnete omluvit včas, napiště mi pak s omluvenkou, zda si pro oběd přijedete nebo ne (ať Vás znovu nemusím obtěžovat dotazem).

6. Parkování

Na veřejném prostranství parkujte, prosím, pouze na zpěvněných plochách /nikoliv na trávníku/, k parkování můžete využít i prostor na pozemku SOSákova (vjezd branou).

7.Aktuální program - najdete v následující kapitole "Program týdne"

8. Nový školní rok
Začínáme přijímat přihlášky na nový školní rok. Stávající děti mají samozřejmě přednost před nově přihlášenými. Prosím Vás tedy do 15. května o nahlášení, zda bude nebo nebude Vaše dítko v Rozmarýnu pokračovat a v jaké dny. Po tomto termínu Vám nemůžeme místo garantovat. Děkujeme za pochopení.
 

Program týdne

 

 

 

37. týden - od 16.5. 2016 - písmeno "Ž"

 

36. týden - od 9.5. 2016 - písmeno "Z"

 

35. týden - od 2.5. 2016 - písmeno "Y"

34. týden - od 25.4. 2016 - písmeno "X"

33. týden - od 18.4. 2016 - písmeno "W"

 

32. týden - od 11.4. 2016 - písmeno "V"

31. týden - od 4.4. 2016 - písmeno "U"

30. týden - od 28.3.2016 - písmeno "T"

29. týden - od 21.3.2016 - Velikonoce

28. týden - od 14.3.2016 - písmeno "Š"

27. týden - od 7.3.2016 - písmeno "S"

26. týden - od 29.2.2016 - písmeno "Ř"

25. týden - od 22.2.2016 - písmeno "R"

24. týden - od 15.2.2016 - písmeno "Q"

23. týden - od 8.2.2016 - písmeno "P"

22. týden - od 1.2. 2016 - písmeno "O"

21. týden - od 25.1.2016 - písmeno "N"

20. týden - od 18.1.2016 - písmeno "M"

19. týden - od 11.1.2016 - písmeno "L"

18. týden - od 4.1.2016 - písmeno "K"

14. - 17. týden - od 30.11. do 22.12 - písmeno "J" a Ježíšek

13. týden - od 23.11. - písmeno "I"

12. týden - od 16.11. - písmeno "CH"

11. týden - od 9.11. - písmeno "H"

10. týden - od 2.11. - písmeno "G"

9. týden - od 26.10. - písmeno "F"

8. týden - od 19.10. - písmeno "E"

7. týden - od 12.10. - písmeno "D"

6. týden - od 5.10. - písmeno "Č"

5. týden - od 28.9. - písmeno "C"

4. týden - od 21.9. - písmeno "B"

3. týden - od 14.9. - písmeno "A"

1. + 2. týden - seznamování se s prostředím, lektory, kamarády, pravidly, adaptace, ....


Každý den Pohybová chvilka – Básnička:
S Rozmarýnem během roku, projdeme si abecedu. (kráčíme na místě/pochodujeme)
Od A  po Ž to se ví,  písmena  nás  pobaví. (kreslíme ve vzduchu  PRSTEM VELKÉ A – začínáme u země a vytahujeme se do výšky nad hlavu a zase zpátky k zemi to samé s písmenkem Ž )
Abeceda je možná  věda,  (prstem důležitě jako učitel ukazujeme, že je to věda)
my se ji však nebojíme, písmenka se na naučíme. (otáčíme hlavu z leva doprava, sem tam – že se nebojíme (kroutíme hlavou)).

S Programem dne/týdne/roku souvisí i následující:

Prosíme Vás o průběžné nosení drobných věciček, ideálně velikost z Kinder vajíčka, které vložíme do šuplíčkovníku - každý šuplík jedno písmeno.

Ranní zprávy - každé ráno je pro Vás a Vaše děti připravena u vstupu na schodiště zpráva s programem dne a jednoduchým úkolem pro dítko. Zprávu si spolu s dětmi ráno přečtěte, děti budou vědět, co je dnes čeká a na co se mohou těšit. Do zprávy je zpravidla zakomponován odkaz na ranní úkol nebo otázka týkající se tématu týdne/měsíce - s dětmi, prosím, vyřešte :-)