WWW.SOSAKOS.CZ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSÁK & RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN

ROZMARÝNOVO ŠKOLKOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021

Milí rodiče a děti. 

Již z nadpisu je patrné, že letošní prázdniny v SOSÁKOVĚ proběhnou jinak, než jste zvyklí. Prázdniny s 5 - 6 turnusy příměstských táborů (pro velké a malé děti)  jsou pro prostor i lektory velmi náročnou disciplínou. Současně je dnes na denním pořádku nařízení karantény nebo onemocnění covidem. S tím je pak ztížené zajištění dostatku kvalitních lektorů i lektorských rezerv, které  výrazně ovlivňují chod táborových dní, a pro pořadatele se tak navyšuje náročnost organizace celých prázdnin. 

Letos tedy budou dva velké příměstské tábory pro děti školkové + školní s kapacitou 12 +12 dětí. S tématy a lektory, zahradou, tvořením i hrami, tak jak je znáte.

Další čtyři termíny jsou určeny „Rozmarýnovo táborovýcm školkám", tedy dětem předškolním (4 -6/7let) se zkušeností v kolektivu a eventuelně pro jejich starší sourozence s kapacitou 12 + 4 děti. Program bude probíhat dle rozvrhu dne/týdne Rozmarýnu v uzavřeném týdenním tématu.

Přihlašovaní bude k dispozici od 1. 4. 2021 přes systém webooker https://rozmaryn.webooker.eu/.

termín

jaký tábor/ pro koho

téma

lektoři

12.7.-16.7.2021

ROZMARÝNOVA TÁBOROVÁ ŠKOLKA
/ děti školkové + školní sourozenci

HUDEBNÍ TÝDEN

JITKA A MAREK VOJTĚCHOVI + HANKA SEDLOŇOVÁ

19.7.-23.7.2021

ROZMARÝNOVA TÁBOROVÁ ŠKOLKA
/ děti školkové + školní sourozenci

TÝDEN VŠEMI SMYSLY

OLGA ŠEBKOVÁ + HOLKY VÍTKOVY

26.7.-30.7.2021

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
/ děti školkové + děti školní

TÝDEN FILMOVÝCH ŽÁNRŮ A OSKAROVÝCH CEN

JITKA A MAREK VOJTĚCHOVI + HANKA SEDLOŇOVÁ + PRAKTIKANTI MIKI A JOZEFKA

2.8.-6.8.2021

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
/ děti školkové + děti školní

ASTERIX A OBELIX V SOSÁKOVĚ

MICHAL MAREŠ, KAROLÍNA WALLENFELSOVÁ, VINCENC STRAKA, holky Vítkovy a další

9.8.-13.8.2021

ROZMARÝNOVA TÁBOROVÁ ŠKOLKA
/ děti školkové + školní sourozenci

RADUJEME SE Z POHYBU

HOLKY VÍTKOVY + KATEŘINA RUPRECHTOVÁ

16.8.-20.8.2021

ROZMARÝNOVA TÁBOROVÁ ŠKOLKA
/ děti školkové + školní sourozenci

ROZMARÝNOVA KERAMIKA

HOLKY VÍTKOVY + KATEŘINA RUPRECHTOVÁ

Sledujeme legislativní pravidla pro setkávání, hygienu, počty dětí a dospělých ve skupinách a věříme, že nakonec bude vše jako loni.  Buďme  trpěliví, připravení a ohleduplní. 

Přihlášky/závazná přihlášení

Přihlašování probíhá přes systém webooker https://rozmaryn.webooker.eu/.

!Přihlašování bude možné  od 1. 4. 2021!  Registrace uživatelských účtů (rodičů) a dětí možná kdykoliv i před 1.4.2021.

 1. Děti, které se tábora zúčastnily v loňském roce  - jsou v systému zavedeny, včetně Vašeho účtu pro správu účtu a rezervací. V tom případě prosíme o aktualizaci údajů o Vás i dítěti (KONTAKTY, ZDRAVOTNÍ STAV: prosím vepište i ALERGIE a zda dítě PLAVE BEZ POMŮCEK nebo je NEPLAVEC).

 1.  Rodiče ostatních dětí prosíme o registraci a zadání Vašich dětí do systému (KONTAKTY, ZDRAVOTNÍ STAV: prosím vepište i ALERGIE a zda dítě PLAVE BEZ POMŮCEK nebo je NEPLAVEC), tak aby byl Váš účet připraven pro rezervace táborů, a případné potíže s přihlášením jsme mohli vyřešit v předstihu. https://rozmaryn.webooker.eu/

Návod k přihlášení  Prihlasovani_webooker_tabor

V případě obsazených termínů se na úvodní stránce pro přihlašování zapište do SEZNAMU NÁHRADNÍKŮ (platí také jen pro registrované).

 • Vyplněním webového formuláře je vaše dítě závazně přihlášeno. Není třeba zasílat papírovou přihlášku!
 • Po přihlášení Vám bude vystavena faktura, která zahrnuje i stravné.
 • Na každý turnus/dítko bude vystavena jedna faktura – dodržujte, prosím, pro platby předepsaný variabilní symbol – neslučujte platby do jedné.
 • Pro více turnusů a více dětí opět poskytujeme slevu, systém bohužel neumožňuje nastavení slev předem. Pokud chcete tuto slevu uplatnit, napište nám, peníze Vám vrátíme na účet.

Ceny

Cena tábora

Cena

/týden

stravné
60 Kč/den

celkem týden

Stávající děti z Rozmarýnu

800 Kč

300 Kč

1 100 Kč

Dotovaní externí předškoláci

a nedotovaný Rozmarýn

1 500 Kč

300 Kč

1 800 Kč

Školáci a nedotovaní předškoláci

2 200 Kč

300 Kč

2 500 Kč

 

Příplatky

 • Na příměstských táborech možnost čtvrtečního přespání pro školáky za 300 Kč.
 • Přespání pro mladší děti je možné po dohodě.
 • Tábor TÝDEN S KERAMIKOU je navýšen o 300 Kč na spotřebovaný materiál a výpaly

Slevy

Budete-li v rámci jedné rodiny platit více termínů nebo více sourozenců v rámci školáků, pak na každý zaplacený termín nebo dítě bude poskytnuta sleva ve výši 100 Kč. Maximálně však do snížené částky 2000 Kč/týden.

PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S PODPOROU (DOTACÍ) ESF SLEVY NEPLATÍ, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Storno podmínky

Při zrušení přihlášky si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatek z ceny tábora:

Při zrušení do konce dubna Vám vrátíme 100% uhrazené částky.

Při zrušení do 31. 5. 2020 Vám vrátíme 50% z ceny tábora + stravné.
Při zrušení do 31. 6. vrátíme 25% z ceny tábora + stravné.
Při zrušení během prázdnin Vám vrátíme pouze zaplacené stravné.

Při nedodání potřebných dokumentů, dítě nemůže být přijato a platí stejné podmínky.

V případě zrušení přihlášky dítěte a zajištění náhradníka z vaší strany, který uhradí celou částku za tábor, je možnost přihlášku zrušit bez storno poplatku.

V případě, že se Vaše dítě nebude moci zúčastnit tábora, na který je přihlášeno, po dohodě s organizátory a dle kapacit nabízíme možnost využít jiný táborový týden.

Pokud dojde ke zrušení táborového týdne ze strany pořadatele, vrátíme vám 100% uhrazené částky.

Nastaly-li nějaké komplikace s platbami, vystavenými fakturami apod., NEVÁHEJTE SE OZVAT.

 Stravování a pitný režim:

 • během dne je zajištěn pitný režim, k dispozici je šťáva a barel s vodou, dle počasí pak čaj, děti mají z domova uzavíratelnou  lahvičku označenou svým jménem
 • po celý den je k dispozici ovoce a zelenina,
 • dopolední a odpolední svačinu si děti nosí z domova (není  tedy nutné dávat ovoce a zeleninu)
 • obědy jsou zajištěny dovážkou teplého oběda od firmy Almed ze Škvorce, se kterou máme dobré zkušenosti. Oběd se skládá z polévky a druhého jídla, v době "výletu" nám připraví odpovídající balíčky

Místo konání 

SOSÁKOV - oáza kultury a vzdělávaní, na adrese: Na Paloučku 21 a 70 v Sibřině

Formuláře a dokumenty

TISKNĚTE PROSÍM 2 STRÁNKY NA LIST, OBOUSTRANNĚ, DĚKUJEME.

Stávající děti z Rozmarýnu – všechny potřebné dokumenty máme v rámci aktuálního školního roku. Je možné, že v souvislosti s aktuální situací budou potřeba dodatečná potvrzení.

Školní děti a nedotovaní předškoláci

a)     Podepsaná přihláška vygenerovaná systémem – do kolonky zdravotní stav, vepište, zda je dítě plavec (dítě plave samo bez pomůcek) nebo neplavec.

b)     Zdravotní způsobilost - pokud je uvedeno číslo posudku, postačí kopie potvrzení, které jste dávali např. na školu v přírodě nebo k přihlášce do MŠ a nebo originál, který Vám po skončení tábora vrátíme). Můžete využít náš formulář nebo formulář Vašeho lékaře.

c)      Kopii kartičky pojištěnce,

d)     Souhlas se zpracování osobních údajů – vyplňte, podepište a předejte nejpozději v den nástupu,

e)     Bezinfekčnost, transport, podání léků – prosíme, vyplňte a podepište v den nástupu, datum musí být den zahájení tábora. Podepisuje se na začátku každého týdne; pouze v případě, že jsou děti na dvou po sobě navazujících turnusech, postačí podepsat ke dni nástupu na první turnus.

f)    Další potvrzení v souvislosti s aktuální situací – budeme aktualizovat.

Dotovaní předškoláci

a)     Podepsaná přihláška vygenerovaná systémem – do kolonky zdravotní stav, vepište, zda je dítě plavec (dítě plave samo bez pomůcek) nebo neplavec.

b)     Zdravotní způsobilost - pokud je uvedeno číslo posudku, postačí kopie potvrzení, které jste dávali např. na školu v přírodě nebo k přihlášce do MŠ a nebo originál, který Vám po skončení tábora vrátíme). Můžete využít náš formulář nebo formulář Vašeho lékaře.

c)      Kopii kartičky pojišťovny,

d)     Souhlas se zpracováním osobních údaju   –vyplňte, podepište a předejte nejpozději v den nástupu,

e)     Bezinfekčnost, transport, podání léků – vyplňte a podepište v den nástupu, datum musí být den zahájení tábora. Podepisuje se na začátku každého týdne; pouze v případě, že jsou děti na dvou po sobě navazujících turnusech, postačí podepsat ke dni nástupu na první turnus.

f)      Vzor potvrzení zaměstnání podpořené osoby – vystavené zaměstnavatelem (formulář z přílohy mailu nebo formulář zaměstnavatele) nebo u OSVČ potvrzení o placení záloh OSSZ,

g)     Smlouva – posíláme Vám v příloze mailu po úhradě faktury, vyplní a podepíší oba rodiče, odevzdáte nejpozději v den nástupu.

h)     Dotazník pro podpořenou osobuvyplní osoba, která přikládá potvrzení o zaměstnání!

i)       Potvrzení o docházce  - předložíme Vám k podpisu poslední den tábora dle skutečné docházky dítěte v daném týdnu.

j)     Další potvrzení v souvislosti s aktuální situací – budeme aktualizovat.

Dokumenty nám můžete dodat do SOSákova v předstihu, tzn. již během dubna - června – urychlí se tím Vaše odbavení a usnadní práci první táborový den. V případě, že nemáte možnost tisku – napište, prosím, připravíme Vám složku se všemi dokumenty a můžete si během dubna - června vyzvednout a podepsat.

Organizace dne i týdne příměstských táborů

Jednotlivé týdny jsou koncipovány jako  ucelené projekty, kdy se děti zabývají konkrétním tématem. Přes zážitek si odnáší nové zkušenosti i vědomosti, které se jim budou v budoucnu  hodit. Děti jsou někdy rozděleny do dvou nebo tří skupin, kdy každá ze skupin během dne vyzkouší až tři různá "centra aktivit", s různým zaměřením nebo pracují, hrají si, poznávají  hromadně. Od výtvarných aktivit, přes táborové soutěže, šifry, cesty za poklady, zvukové, hudební i divadelně-dramatické kreace až po animaci, režii a další ... vždy podle tématu.

Na závěr táborových týdnů, tedy v pátek odpoledne, někdy již ve čtvrtek odpoledne, je připravena slavnost pro děti i rodiče, kdy si společně užíváme výstupy z celého projektového týdne.

 Poznánka :

Ze zkušenosti víme, že tábory vedené  "týmem Michi, resp. holky Vítkovy"  jsou více zaměřeny na společné výstupy, radost z tvorby, soutěže jsou dělány, tak aby se všichni zapojili a "hry nemají vítěze". Tábory vedené dalšími lektory se pak více blíží táborům koncipovaných na zdravých  táborových soutěžích a cestám k vítězství jednotlivých týmů se zdravým přístupem k soutěži s důrazem na fair play.  Oba koncepty se vzájemně doplňují i obohacují.

Během týdne (většinou ve čtvrtek) je zařazen  "výlet" (opuštění prostor SOSÁKOVA  do blízkého okolí nebo i dál, vždy se dozvíte včas) související s tématem nebo jsou pozváni profesionálové na dané  táborové téma. Školní děti, které budou chtít, mohou  ze čtvrtka na pátek na táboře přespat a užit si tak táborového večera.

Program se přizpůsobuje věkovému složení skupiny s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivců! 

Rozvrh dne příměstského tábora:

8:00-9:00  

Příchod dětí, seznámení se s tématem dne, volná hra, činnost na přání     

9:00-9:30

Komunitní kruh - úvod do tématu a dne všichni společně, jak jsme se měli, co budeme dělat...... 

9:30-10:00

Dopolední svačina 

10:00-12:15

Aktivity na dané téma 

12:15-13:00

Příprava na oběd + oběd

13:00- 14:00

Klidové činnosti a odpočinek

14:00-15:00

Aktivity na dané téma 

15:00

Odpolední svačina

15:30 -17:00

Aktivity na dané téma, možnost vyzvedávat předškoláky

16:30 – 17:00

Vyzvedávání dětí nebo samostatný odchod domů

Časy se vždy přizpůsobují dětem, rozmarům počasí a náladě dne. Současně je možné děti po dohodě přivést i před osmou hodinou, stejně tak individuálně vyzvednout později než v 17h.

Organizace dne i týdne Rozmarýnovo táborové školky

Koncept vychází z konceptu Rozmarýnu školky & RC okořeněného projektovými výstupy táborů pro "starší" děti www.rozmaryn-skolka.webnode.cz.

Rozvrh dne Rozmarýnovo táborové školky:

8:00-9:00  

Příchod dětí, seznámení se s tématem dne, volná hra, činnost na přání     

9:00 – 9:15

Rozcvička

9:15-9:30

Komunitní kruh - úvod do tématu a dne všichni společně, jak jsme se měli, co budeme dělat...... 

9:30-10:00

Dopolední svačina 

10:00-12:15

Aktivity na dané téma 

12:15-13:00

Příprava na oběd + oběd

13:00- 14:30

Klidové činnosti a odpočinek

14:30

Odpolední svačina 

15:00 – 16:30

Volná hra, činnosti na přání, odchod dětí