WWW.SOSAKOS.CZ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSÁK & RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN

ROZMARÝNOVO ŠKOLKOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021

Milí rodiče a děti. 

Již z nadpisu je patrné, že letošní prázdniny v SOSÁKOVĚ proběhnou jinak, než jste zvyklí. Prázdniny s 5 - 6 turnusy příměstských táborů (pro velké a malé děti)  jsou pro prostor i lektory velmi náročnou disciplínou. Současně je dnes na denním pořádku nařízení karantény nebo onemocnění covidem. S tím je pak ztížené zajištění dostatku kvalitních lektorů i lektorských rezerv, které  výrazně ovlivňují chod táborových dní, a pro pořadatele se tak navyšuje náročnost organizace celých prázdnin. 

Letos tedy budou dva velké příměstské tábory pro děti školkové + školní s kapacitou 12 +12 dětí. S tématy a lektory, zahradou, tvořením i hrami, tak jak je znáte.

Další čtyři termíny jsou určeny „Rozmarýnovo táborovýcm školkám", tedy dětem předškolním (4 -6/7let) se zkušeností v kolektivu a eventuelně pro jejich starší sourozence s kapacitou 12 + 4 děti. Program bude probíhat dle rozvrhu dne/týdne Rozmarýnu v uzavřeném týdenním tématu.

Přihlašovaní bude k dispozici od 1. 4. 2021 přes systém webooker https://rozmaryn.webooker.eu/.

termín

jaký tábor/ pro koho

téma

lektoři

12.7.-16.7.2021

ROZMARÝNOVA TÁBOROVÁ ŠKOLKA
/ děti školkové + školní sourozenci

HUDEBNÍ TÝDEN

JITKA A MAREK VOJTĚCHOVI + HANKA SEDLOŇOVÁ

19.7.-23.7.2021

ROZMARÝNOVA TÁBOROVÁ ŠKOLKA
/ děti školkové + školní sourozenci

TÝDEN VŠEMI SMYSLY

OLGA ŠEBKOVÁ + HOLKY VÍTKOVY

26.7.-30.7.2021

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
/ děti školkové + děti školní

TÝDEN FILMOVÝCH ŽÁNRŮ A OSKAROVÝCH CEN

JITKA A MAREK VOJTĚCHOVI + HANKA SEDLOŇOVÁ + PRAKTIKANTI MIKI A JOZEFKA

2.8.-6.8.2021

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
/ děti školkové + děti školní

ASTERIX A OBELIX V SOSÁKOVĚ

MICHAL MAREŠ, KAROLÍNA WALLENFELSOVÁ, VINCENC STRAKA, holky Vítkovy a další

9.8.-13.8.2021

ROZMARÝNOVA TÁBOROVÁ ŠKOLKA
/ děti školkové + školní sourozenci

RADUJEME SE Z POHYBU

HOLKY VÍTKOVY + KATEŘINA RUPRECHTOVÁ

16.8.-20.8.2021

ROZMARÝNOVA TÁBOROVÁ ŠKOLKA
/ děti školkové + školní sourozenci

ROZMARÝNOVA KERAMIKA

HOLKY VÍTKOVY + KATEŘINA RUPRECHTOVÁ

Sledujeme legislativní pravidla pro setkávání, hygienu, počty dětí a dospělých ve skupinách a věříme, že nakonec bude vše jako loni.  Buďme  trpěliví, připravení a ohleduplní. 

Přihlášky/závazná přihlášení

Přihlašování probíhá přes systém webooker https://rozmaryn.webooker.eu/.

!Přihlašování bude možné  od 1. 4. 2021!  Registrace uživatelských účtů (rodičů) a dětí možná kdykoliv i před 1.4.2021.

 1. Děti, které se tábora zúčastnily v loňském roce  - jsou v systému zavedeny, včetně Vašeho účtu pro správu účtu a rezervací. V tom případě prosíme o aktualizaci údajů o Vás i dítěti (KONTAKTY, ZDRAVOTNÍ STAV: prosím vepište i ALERGIE a zda dítě PLAVE BEZ POMŮCEK nebo je NEPLAVEC).

 1.  Rodiče ostatních dětí prosíme o registraci a zadání Vašich dětí do systému (KONTAKTY, ZDRAVOTNÍ STAV: prosím vepište i ALERGIE a zda dítě PLAVE BEZ POMŮCEK nebo je NEPLAVEC), tak aby byl Váš účet připraven pro rezervace táborů, a případné potíže s přihlášením jsme mohli vyřešit v předstihu. https://rozmaryn.webooker.eu/

Návod k přihlášení  Prihlasovani_webooker_tabor

V případě obsazených termínů se na úvodní stránce pro přihlašování zapište do SEZNAMU NÁHRADNÍKŮ (platí také jen pro registrované).

 • Vyplněním webového formuláře je vaše dítě závazně přihlášeno. Není třeba zasílat papírovou přihlášku!
 • Po přihlášení Vám bude vystavena faktura, která zahrnuje i stravné.
 • Na každý turnus/dítko bude vystavena jedna faktura – dodržujte, prosím, pro platby předepsaný variabilní symbol – neslučujte platby do jedné.
 • Pro více turnusů a více dětí opět poskytujeme slevu, systém bohužel neumožňuje nastavení slev předem. Pokud chcete tuto slevu uplatnit, napište nám, peníze Vám vrátíme na účet.

Ceny

Cena tábora

Cena

/týden

stravné
60 Kč/den

celkem týden

Stávající děti z Rozmarýnu

800 Kč

300 Kč

1 100 Kč

Dotovaní externí předškoláci

a nedotovaný Rozmarýn

1 500 Kč

300 Kč

1 800 Kč

Školáci a nedotovaní předškoláci

2 200 Kč

300 Kč

2 500 Kč

 

Příplatky

 • Na příměstských táborech možnost čtvrtečního přespání pro školáky za 300 Kč.
 • Přespání pro mladší děti je možné po dohodě.
 • Tábor TÝDEN S KERAMIKOU je navýšen o 300 Kč na spotřebovaný materiál a výpaly

Slevy

Budete-li v rámci jedné rodiny platit více termínů nebo více sourozenců v rámci školáků, pak na každý zaplacený termín nebo dítě bude poskytnuta sleva ve výši 100 Kč. Maximálně však do snížené částky 2000 Kč/týden.

PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S PODPOROU (DOTACÍ) ESF SLEVY NEPLATÍ, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Storno podmínky

Při zrušení přihlášky si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatek z ceny tábora:

Při zrušení do konce dubna Vám vrátíme 100% uhrazené částky.

Při zrušení do 31. 5. 2020 Vám vrátíme 50% z ceny tábora + stravné.
Při zrušení do 30. 6. vrátíme 25% z ceny tábora + stravné.
Při zrušení během prázdnin Vám vrátíme pouze zaplacené stravné.

Při nedodání potřebných dokumentů, dítě nemůže být přijato a platí stejné podmínky.

V případě zrušení přihlášky dítěte a zajištění náhradníka z vaší strany, který uhradí celou částku za tábor, je možnost přihlášku zrušit bez storno poplatku.

V případě, že se Vaše dítě nebude moci zúčastnit tábora, na který je přihlášeno, po dohodě s organizátory a dle kapacit nabízíme možnost využít jiný táborový týden.

Pokud dojde ke zrušení táborového týdne ze strany pořadatele, vrátíme vám 100% uhrazené částky.

Nastaly-li nějaké komplikace s platbami, vystavenými fakturami apod., NEVÁHEJTE SE OZVAT.

 Stravování a pitný režim:

 • během dne je zajištěn pitný režim, k dispozici je šťáva a barel s vodou, dle počasí pak čaj, děti mají z domova uzavíratelnou  lahvičku označenou svým jménem
 • po celý den je k dispozici ovoce a zelenina,
 • dopolední a odpolední svačinu si děti nosí z domova (není  tedy nutné dávat ovoce a zeleninu)
 • obědy jsou zajištěny dovážkou teplého oběda od firmy Almed ze Škvorce, se kterou máme dobré zkušenosti. Oběd se skládá z polévky a druhého jídla, v době "výletu" nám připraví odpovídající balíčky

Místo konání 

SOSÁKOV - oáza kultury a vzdělávaní, na adrese: Na Paloučku 21 a 70 v Sibřině

Formuláře a dokumenty

TISKNĚTE PROSÍM 2 STRÁNKY NA LIST, OBOUSTRANNĚ, DĚKUJEME.

Stávající děti z Rozmarýnu– všechny potřebné dokumenty máme v rámci aktuálního školního roku a rodiče nemusí dodávat žádné další dokumenty, kromě Bezinfekčnost, transport, podání léků – prosíme, vyplňte a podepište v den nástupu, datum musí být den zahájení tábora. Podepisuje se na začátku každého týdne; pouze v případě, že jsou děti na dvou po sobě navazujících turnusech, postačí podepsat ke dni nástupu na první turnus.

Zkušení předškoláci, kteří budou ve čtvrtek přespávat, doloží „covid“ potvrzení, viz níže.

Všechny děti kromě Rozmarýnu

a)     Podepsaná přihláška vygenerovaná systémem – v e-mailu, který Vám přišel po registraci s fakturou, do kolonky zdravotní stav, vepište, zda je dítě plavec (dítě plave samo bez pomůcek) nebo neplavec.

b)     Zdravotní způsobilost - pokud je uvedeno číslo posudku, postačí kopie potvrzení, které jste dávali např. na školu v přírodě nebo k přihlášce do MŠ a nebo originál, který Vám po skončení tábora vrátíme). Můžete využít náš formulář nebo formulář Vašeho lékaře.

c)      Kopii kartičky pojištěnce,

d)     Souhlas se zpracování osobních údajů – vyplňte, podepište a předejte nejpozději v den nástupu,

e)     Bezinfekčnostm transport, podání léků – prosíme, vyplňte a podepište v den nástupu, datum musí být den zahájení tábora. Podepisuje se na začátku každého týdne; pouze v případě, že jsou děti na dvou po sobě navazujících turnusech, postačí podepsat ke dni nástupu na první turnus.

f)    „Covid“ potvrzení - děti od 6 let + děti do 6 let, které přespí ze čtvrtka na pátek, musí doložit jedno z následujících:

- PCR test ne starší 7 dnů;

- antigenní test ne starší 72 hodin;

- prodělané onemocnění COVID ve lhůtě do 180 dnů;

- nejméně 22 dnů po 1. dávce očkování;

- potvrzení od zaměstnavatele či ze školy, že je osoba testována s negativním výsledkem;

- antigenní test na místě.

Dotovaní předškoláci, kteří se tak stávají součástí dětské skupiny Rozmarýn, navíc kromě výše uvedených dokumentů doloží:

f)      Vzor potvrzení zaměstnání podpořené osoby – vystavené zaměstnavatelem (formulář z přílohy mailu nebo formulář zaměstnavatele) nebo u OSVČ potvrzení o placení záloh OSSZ,

g)     Smlouva – posíláme Vám v příloze mailu, vyplní a podepíší oba rodiče, odevzdáte nejpozději v den nástupu

h)     Dotazník pro podpořenou osobuvyplní osoba, která přikládá potvrzení o zaměstnání!

i)       Potvrzení o docházce  - předložíme Vám k podpisu poslední den tábora dle skutečné docházky dítěte v daném týdnu.

Dokumenty nám můžete dodat do SOSákova v předstihu, tzn. již během dubna - června – urychlí se tím Vaše odbavení a usnadní práci první táborový den. V případě, že nemáte možnost tisku – napište, prosím, připravíme Vám složku se všemi dokumenty a můžete si během dubna - června vyzvednout a podepsat.

Organizace dne i týdne příměstských táborů

Jednotlivé týdny jsou koncipovány jako  ucelené projekty, kdy se děti zabývají konkrétním tématem. Přes zážitek si odnáší nové zkušenosti i vědomosti, které se jim budou v budoucnu  hodit. Děti jsou někdy rozděleny do dvou nebo tří skupin, kdy každá ze skupin během dne vyzkouší až tři různá "centra aktivit", s různým zaměřením nebo pracují, hrají si, poznávají  hromadně. Od výtvarných aktivit, přes táborové soutěže, šifry, cesty za poklady, zvukové, hudební i divadelně-dramatické kreace až po animaci, režii a další ... vždy podle tématu.

Na závěr táborových týdnů, tedy v pátek odpoledne, někdy již ve čtvrtek odpoledne, je připravena slavnost pro děti i rodiče, kdy si společně užíváme výstupy z celého projektového týdne.

 Poznánka :

Ze zkušenosti víme, že tábory vedené  "týmem Michi, resp. holky Vítkovy"  jsou více zaměřeny na společné výstupy, radost z tvorby, soutěže jsou dělány, tak aby se všichni zapojili a "hry nemají vítěze". Tábory vedené dalšími lektory se pak více blíží táborům koncipovaných na zdravých  táborových soutěžích a cestám k vítězství jednotlivých týmů se zdravým přístupem k soutěži s důrazem na fair play.  Oba koncepty se vzájemně doplňují i obohacují.

Během týdne (většinou ve čtvrtek) je zařazen  "výlet" (opuštění prostor SOSÁKOVA  do blízkého okolí nebo i dál, vždy se dozvíte včas) související s tématem nebo jsou pozváni profesionálové na dané  táborové téma. Školní děti, které budou chtít, mohou  ze čtvrtka na pátek na táboře přespat a užit si tak táborového večera.

Program se přizpůsobuje věkovému složení skupiny s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivců! 

Rozvrh dne příměstského tábora:

8:00-9:00  

Příchod dětí, seznámení se s tématem dne, volná hra, činnost na přání     

9:00-9:30

Komunitní kruh - úvod do tématu a dne všichni společně, jak jsme se měli, co budeme dělat...... 

9:30-10:00

Dopolední svačina 

10:00-12:15

Aktivity na dané téma 

12:15-13:00

Příprava na oběd + oběd

13:00- 14:00

Klidové činnosti a odpočinek

14:00-15:00

Aktivity na dané téma 

15:00

Odpolední svačina

15:30 -17:00

Aktivity na dané téma, možnost vyzvedávat předškoláky

16:30 – 17:00

Vyzvedávání dětí nebo samostatný odchod domů

Časy se vždy přizpůsobují dětem, rozmarům počasí a náladě dne. Současně je možné děti po dohodě přivést i před osmou hodinou, stejně tak individuálně vyzvednout později než v 17h.

Organizace dne i týdne Rozmarýnovo táborové školky

Koncept vychází z konceptu Rozmarýnu školky & RC okořeněného projektovými výstupy táborů pro "starší" děti www.rozmaryn-skolka.webnode.cz.

Rozvrh dne Rozmarýnovo táborové školky:

8:00-9:00  

Příchod dětí, seznámení se s tématem dne, volná hra, činnost na přání     

9:00 – 9:15

Rozcvička

9:15-9:30

Komunitní kruh - úvod do tématu a dne všichni společně, jak jsme se měli, co budeme dělat...... 

9:30-10:00

Dopolední svačina 

10:00-12:15

Aktivity na dané téma 

12:15-13:00

Příprava na oběd + oběd

13:00- 14:30

Klidové činnosti a odpočinek

14:30

Odpolední svačina 

15:00 – 16:30

Volná hra, činnosti na přání, odchod dětí