WWW.SOSAKOS.CZ

spolek SOSÁK & ŠKOLKA ROZMARÝN - dětská skupina

SOSÁKOV - oáza kultury a vzdělávání

K ZBRUSU NOVÉMU PROJETU JSME ZŘÍDILI VEŘEJNOU SBÍRKU VEDENOU KRAJSKÝM ÚŘADEM STŘEDOČESKÉHO KRAJE POD ČÍSLEM JEDNACÍM 081740/2013/KUSK

Osvědčení k této sbírce najdete zde http://www.sosakos.cz/obcanske-sdruzeni-sosak

ČÍSLO TRANSPARENTNÍHO SBÍRKOVÉHO ÚČTU JE ZDE 2100413602/2010,  k nahlédnutí

zde https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2100413602

Představení projektu:

Milí přátelé,

rádi bychom Vás seznámili s novým projektem občanského sdružení SOSák. Budeme stavět kulturní a vzdělávací centrum, které naváže na naši dosavadní činnost a zároveň nám poskytne dostatečný prostor k realizaci dalších nápadů.

 Náš projekt zahrnuje naše známé aktivity:

  • Rodinné centrum ROZMARÝN
  • Pravidelné volnočasové aktivity pro děti a dospělé  - (výtvarné, jazykové, dramatické a další vzdělávací kroužky)
  • Víkendové dílny, workshopy a kulturní akce pod záštitou projektu Tvořivá setkání a kultura na vsi

Nově bychom do projektu chtěli zařadit:

  • Odpolední klub pro školní mládež
  • Další kulturně-vzdělávací pořady a akce (přednášky, literární   a filmové večery)
  • Seniorský klub

Historie a důvod vzniku projektu:

Občanské sdružení SOSák vzniklo v roce 2001 s posláním oživovat vesnické tradice, podporovat společenský a kulturní život obyvatel a probouzet jejich zájem o místo, kde žijeme. Aktivity sdružení jsou určené širokému spektru zájemců především z oblasti Středočeského kraje.

 V roce 2013 jsme přišli o prostory na půdě  mateřské školy, kde jsme doposud působili. Rozhodli jsme se hledat novou cestu a dospěli k rozhodnutí vybudovat Nový dům pro SOSák.

Dispozice a financování projektu:

V tuto chvíli máme k dispozici objekt na dobře přístupném místě v obci Sibřina. Majitelé této movitosti manželé Vítkovi jsou členy sdružení a mají velký zájem o realizaci projektu, proto jsou připraveni z vlastních zdrojů financovat rekonstrukci budovy. Občanské sdružení bude ze svých prostředků hradit provoz centra a současně  musí nový  objekt  dozařídit nábytkem a potřebným vybavením. Dále je třeba hradit náklady na spotřební i výtvarný materiál, propagaci a mzdy zaměstnanců centra.

Naše prosba:

Pro financování výše zmíněných nákladů nestačí pouze příjem, který získáme provozem centra. Činnost centra musí být částečně dotována, abychom mohli zachovat ceny, na které jste byli zvyklí. Proto pro náš projekt nyní hledáme sponzory z řad firem i jednotlivců, kteří by nám mohli poskytnout finanční nebo jinou pomoc (sponzorství tisku, grafické a IT práce, papíry a další materiály pro výtvarné dílny, hračky pro dětskou hernu, odměny pro děti apod.) Brzy zahájíme i veřejnou sbírku, o které vás budeme informovat.

Zapojte se i vy do našeho unikátního projektu a podpořte dobrou věc.. Pomozte nám vybudovat Nový dům pro SOSák. Vaší podpory si velice vážíme.

                                          S úctou, Vaši SOSáci

Tvořivá setkání a kultura na vsi

Na tento projetk má sdružení  od 6.5. 2013 registorvanou veřejnou sbírku vedenou Krajským úřadem středočeského kraje pod č. j. 070938/2013/KUSK, osvědčení je možné si prohlednout na http://www.sosakos.cz/obcanske-sdruzeni-sosak odkaz dokumenty ke sbírkám. 

Transparentní účet si můžete prohlédnout zde https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2500413601

Představení projektu

V rámci dlouhodobě realizovaného projektu s názvem Tvořivá setkání a kultura na vsi vytváříme prostor pro tvořivá setkání i kulturu pro širokou veřejnost.

Základní myšlenkou projektu je nabídnout kvalitní a zábavná setkání dětem i celým rodinám, které žijí v naší obci a okolí, a to na okraji hlavního města Prahy, aby si tak vytvořily kladný vztah k místu, v němž vyrůstají. Zároveň svou činností navracíme zpět do našich obcí některé prvky zapomenuté lidové tvorby, zábavy i kultury. Jde o setkání, která se odvíjí od novodobých a lidových svátků probíhajících během kalendářního roku.

Aktivity projektu  jsou spojeny  s různými tvořivými, rukodělnými, řemeslnými, osvětovými   i pohybovými činnostmi pro všechny věkové kategorie. Připravujeme různé kulturní akce, workshopy a dílny, divadelní představení, interaktivní pořady.  Setkání jsou otevřena všem.

 

Projekt  v různých obměnách probíhá již od roku 2001. Vzhledem k vzrůstající poptávce, která souvisí i s narůstajícím počtem obyvatel, sdružení rozšiřuje své portfolio aktivit a zároveň zjišťuje, že stávající finanční model postavený na čistě dobrovolné práci a grantech je nedostačující. Také se ukazuje, že námi organizované aktivity je nutné dále rozšiřovat a je potřeba je financovat i z dalších zdrojů.

Současně sdružení v roce 2013 přichází o prostory, a tím přichází o možnost částečného samofinancování projektu Tvořivá setkání a kultura na vsi.

Jedním z možných zdrojů je organizace veřejné sbírky formou prodeje předmětů, vstupenek a vkladů do pokladny sdružení.

                                                           jsme rádi, že jste  s námi

Ze  sbírkových finančních prostředků budeme především financovat:

Kulturní programy, divadelní představení, lektorské vedení tradičních řemesel a tvořivých dílen, materiály na tvořivé dílny, materiální, provozní a personální zajištění kulturních programů,  platby účinkujících, tisk pozvánek, letáků, brožur a doprovodných materiálů a další propagaci akcí,.

Sbírka by měla pomoci samofinancovat zmíněný projekt. Finanční prostředky, které získáme na jedné z akcí budou  použity na akci další.  A tak pořád do kola 

podpořte spolu s námi tvořivost a kulturu.  děkujeme za všechny.

                                                                                                       S úctou, Vaši SOSáci

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSák USPĚLO V GRANTOVÉM ŘÍZENÍ „POMÁHÁME SPOLEČNĚ“

Náš projekt Tvořivá setkání je jedním z projektů, které uspěly v rámci grantového řízení "Pomáháme společně" ČSOB  a ERA. Finanční částka 30.000,-Kč pomůže našemu sdružení zrealizovat další víkendové nedělní tvořivé dílny, které jsou hojně navštěvované. Proto je čím dál těžší zajistit, aby byly dílny přívětivé nejen zázemím, ale i cenou.
Dílny jsou součástí celoročního projektu realizovaného od roku 2001 pod názvem Tvořivá setkání a kultura na vsi, jsou určené dětem, dospělým i aktivním seniorům, slouží nejen místním lidem, kteří žijí v naší obci, ale i lidem v blízkém i širokém okolí.

Celý článek v pdf zde Zprava-grant-pomahame-spolecne_2

Šapitó pro tvořivá setkání kulturu na vsi

Název projektu:

Zajištění materiálně technického zázemí a vybavení pro kulturní akce o.s. SOSák

Podtitul: "Šapitó pro tvořivá setkání a kulturu na vsi"

V rámci projektu bylo pořízeno materiálně technické zázemí, které umožní organizátorům a návštěvníkům kvalitnější i klidnější průběh akcí spojených s celoročně probíhajícím projektems názvem: Tvořivá setkání a kultura na vsi.

V rámci projektu bylo pořízen velkoprostorový stan (variabilní kapacita: 50 - 100 lidí), zvuková aparatura, stoly a lavice, skládací/stohovací židle, odpadkové koše. 

Současně byly v rámci projektu uzavřeny partnerské smlouvy s JSDH Sibřina a Obcí Sibřina.

Projekt podpořili  

EVROPSKÁ UNIE

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA, LEDER

REGION POŠEMBEŘÍ

OBEC SIBŘINA

Položkový rozpočet projektu

Tvořivá setkání a kultura na vsi

Nově na staré půdě

"Nově na staré půdě" - Vybavení prostor volnočasových aktivit občanského sdružení SOSák a rodinného centra Rozmarýn v budově č.p. 100 v obci Sibřina » 2011_nove_na_stare_pude