WWW.SOSAKOS.CZ

spolek SOSÁK & ŠKOLKA ROZMARÝN - dětská skupina

PŘÍMĚSTSKÉ a ROZMARÝNOVSKÉ TÁBORY

Přihlašovaní od 1. 3.2023 přes systém webooker

Registrace uživatelských účtů (rodičů) zde a následná registrace dětí zde.

 1. Děti, které se táborů zúčastnily - jsou v systému zavedeny, včetně Vašeho účtu pro správu účtu a rezervací. V tom případě prosíme o aktualizaci údajů o Vás i dítěti (KONTAKTY, ZDRAVOTNÍ STAV: prosím vepište i ALERGIE a zda dítě PLAVE BEZ POMŮCEK nebo je NEPLAVEC).
 2. Rodiče ostatních dětí prosíme o registraci a zadání Vašich dětí do systému (KONTAKTY, ZDRAVOTNÍ STAV: prosím vepište i ALERGIE a zda dítě PLAVE BEZ POMŮCEK nebo je NEPLAVEC), tak aby byl Váš účet připraven pro rezervace táborů, a případné potíže s přihlášením jsme mohli vyřešit v předstihu.

V případě obsazených termínů se můžete zapsat do SEZNAMU NÁHRADNÍKŮ.

 • Vyplněním webového formuláře je vaše dítě závazně přihlášeno. Není třeba zasílat papírovou přihlášku!
 • Po přihlášení Vám bude vystavena faktura, která zahrnuje i stravné.
 • Na každý turnus/dítko bude vystavena jedna faktura – dodržujte, prosím, pro platby předepsaný variabilní symbol – neslučujte platby do jedné.

Cena

 • Cena tábora je 3800 Kč/týden včetně obědů, pitného režimu a ovoce/zeleniny + veškerý materiál.

Příplatky

 • Na příměstském táboře je možnost čtvrtečního přespání pro školáky za 400 Kč (netýká se plavacích táborů) - účast hlaste do středy příslušného týdne. PLatba v hotovosti do čtvrtečního rána. V ceně program, večeře, snídaně a páteční svačiny. S sebou karimatku, spacák, hygienické potřeby, oblečení na spaní a na druhý den.

Storno podmínky

Na základě Vaší registrace Vám bude vystavena faktura se splátkovým kalendářem.

Splatnost ve výši 50% ceny tábora je do 14 dní po registraci. Doplatek je splatný 17.6.2023. V případě neuhrazení doplatku první splátka propadá a Vaše registrace bude zrušena.

Při zrušení přihlášky a včasné omluvy (2 pracovní dny předem) Vám bude vrácena částka 120 Kč/den.

Při nedodání potřebných dokumentů, dítě nemůže být přijato a platí stejné podmínky.

V případě zrušení přihlášky dítěte a zajištění náhradníka z vaší strany, který uhradí celou částku za tábor, je možnost přihlášku zrušit s vrácením zaplacení částky po odečtu administrativních nákladů ve výši 100 Kč.

Pokud dojde ke zrušení táborového týdne ze strany pořadatele, vrátíme vám 100% uhrazené částky.

Nastaly-li nějaké komplikace s platbami, vystavenými fakturami apod., NEVÁHEJTE SE OZVAT.

 Stravování a pitný režim:

 • během dne je zajištěn pitný režim, k dispozici je šťáva a barel s vodou, dle počasí pak čaj, děti mají z domova uzavíratelnou  lahvičku označenou svým jménem
 • po celý den je k dispozici ovoce a zelenina,
 • dopolední a odpolední svačinu si děti nosí z domova (není  tedy nutné dávat ovoce a zeleninu)
 • obědy jsou zajištěny dovážkou teplého oběda od firmy Almed ze Škvorce, se kterou máme dobré zkušenosti. Oběd se skládá z polévky a druhého jídla, v době "výletu" nám připraví odpovídající balíčky

Místo konání 

SOSÁKOV - oáza kultury a vzdělávaní, na adrese: Na Paloučku 21 a 70 v Sibřině

Formuláře a dokumenty

Po registraci  na tábor dokumenty ke stažení ve Vašem účtu v detailu Kurzu.

Všechny děti kromě Rozmarýnu

a)     Podepsaná přihláška vygenerovaná systémem – v e-mailu, který Vám přišel po registraci s fakturou, do kolonky zdravotní stav, vepište, zda je dítě plavec (dítě plave samo bez pomůcek) nebo neplavec.

b)     Zdravotní způsobilost - pokud je uvedeno číslo posudku, postačí kopie potvrzení, které jste dávali např. na školu v přírodě nebo k přihlášce do MŠ a nebo originál, který Vám po skončení tábora vrátíme). Můžete využít náš formulář nebo formulář Vašeho lékaře.

c)      Kopii kartičky pojištěnce,

d)     Souhlas se zpracování osobních údajů – vyplňte, podepište a předejte nejpozději v den nástupu,

e)     Bezinfekčnostm transport, podání léků – prosíme, vyplňte a podepište v den nástupu, datum musí být den zahájení tábora. Podepisuje se na začátku každého týdne; pouze v případě, že jsou děti na dvou po sobě navazujících turnusech, postačí podepsat ke dni nástupu na první turnus.

Organizace dne i týdne příměstských táborů

Jednotlivé týdny jsou koncipovány jako  ucelené projekty, kdy se děti zabývají konkrétním tématem. Přes zážitek si odnáší nové zkušenosti i vědomosti, které se jim budou v budoucnu  hodit. Děti jsou někdy rozděleny do dvou nebo tří skupin, kdy každá ze skupin během dne vyzkouší až tři různá "centra aktivit", s různým zaměřením nebo pracují, hrají si, poznávají  hromadně. Od výtvarných aktivit, přes táborové soutěže, šifry, cesty za poklady, zvukové, hudební i divadelně-dramatické kreace až po animaci, režii a další ... vždy podle tématu.

Na závěr táborových týdnů, tedy v pátek odpoledne, někdy již ve čtvrtek odpoledne, je připravena slavnost pro děti i rodiče, kdy si společně užíváme výstupy z celého projektového týdne.

Během týdne (většinou ve čtvrtek) je zařazen  "výlet" (opuštění prostor SOSÁKOVA  do blízkého okolí nebo i dál, vždy se dozvíte včas) související s tématem nebo jsou pozváni profesionálové na dané  táborové téma. Školní děti, které budou chtít, mohou  ze čtvrtka na pátek na táboře přespat a užit si tak táborového večera.

Program se přizpůsobuje věkovému složení skupiny s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivců! 

Rozvrh dne příměstského tábora:

8:00-9:00  

Příchod dětí, seznámení se s tématem dne, volná hra, činnost na přání     

9:00-9:30

Komunitní kruh - úvod do tématu a dne všichni společně, jak jsme se měli, co budeme dělat...... 

9:30-10:00

Dopolední svačina 

10:00-12:15

Aktivity na dané téma 

12:15-13:00

Příprava na oběd + oběd

13:00- 14:00

Klidové činnosti a odpočinek

14:00-15:00

Aktivity na dané téma 

15:00

Odpolední svačina

15:30 -17:00

Aktivity na dané téma, možnost vyzvedávat předškoláky

16:30 – 17:00

Vyzvedávání dětí nebo samostatný odchod domů

Časy se vždy přizpůsobují dětem, rozmarům počasí a náladě dne. Současně je možné děti po dohodě přivést i před osmou hodinou, stejně tak individuálně vyzvednout později než v 17h.

Organizace dne i týdne Rozmarýnovo táborové školky

Koncept vychází z konceptu ŠKOLKA ROZMARÝN - dětská skupina okořeněného projektovými výstupy táborů pro "starší" děti www.rozmaryn-skolka.webnode.cz.

Plavací školka obsahuje celkem 9 plavacích lekcí/týden + 1xdopolední výlet do Klánovického lesa.

Cena plavací školky je 4800 Kč/týden.

Rozvrh dne Rozmarýnovo táborové školky:

8:00-9:00  

Příchod dětí, seznámení se s tématem dne, volná hra, činnost na přání     

9:00 – 9:15

Rozcvička

9:15-9:30

Komunitní kruh - úvod do tématu a dne všichni společně, jak jsme se měli, co budeme dělat...... 

9:30-10:00

Dopolední svačina 

10:00-12:15

Aktivity na dané téma 

12:15-13:00

Příprava na oběd + oběd

13:00- 14:30

Klidové činnosti a odpočinek

14:30

Odpolední svačina 

15:00 – 16:30

Volná hra, činnosti na přání, odchod dětí