WWW.SOSAKOS.CZ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSÁK & RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN

Školka a RC Rozmarýn

Školka Rozmarýn se nachází v nových prostorách spolku SOSák v Sibřině, Na Paloučku č. p. 70, v oáze kultury a vzdělávání zvané SOSÁKOV.Logo-rozmaryn

 **  Školka Rozmarýn s celotýdenním provozem je součástí občanského sdružení SOSák a  otevírá své dveře všem bez rozdílu.

nabízíme volná místa na školní rok 2017/18

Přijďte se podívat kdykoli po dohodě na tel.: 723 022 100, na emailu: rcrozmaryn@seznam.cz

Školka ROZMARÝN:

- je nestátní zařízením na principu dětské skupiny

- je alternativou pro vzdělávání dětí předškolního věku v malém kolektivu

- je otevřena všem bez rozdílu

- respektuje individualitu dětí, rodičů a lektorů

- je pro všechny, kdo chtějí odpovědný, vstřícný  a kreativní přístup nejen ke svým dětem

- inspiruje se vzdělávacími a výchovnými alternativami a současně respektujeme požadavky na vzdělávání a výchovu ČR

V rámci denního programu nabízíme:

- všestranný rozvoj dítěte

-  tradiční i netradiční výtvarné techniky

-  hudební a dramatické hrátky

- pečení/vaření

- podpora jemné motoriky pomocí vlastních motorických listů

- pohybové hry

- individuální popolední program pro předškoláky

- další služby – angličtina pro nejmenší, logopedie, jízda na koních, plavání, výtvarný kroužek, večerní hlídání, odborné konzultace

 

Kontakty + lektorky

Školka Rozmarýn – Spolek SOSÁK

Na Paloučku 70, 250 84 Sibřina

http://www.sosakos.cz/rozmaryn

e-mail: rcrozmaryn@seznam.cz

Lektor

Náplň práce

kontakt

Michi

Vítková

organizace Rozmarýnu, lektorka a pedagogické vedení Rozmarýnu, koordinace vzdělávacího plánu,

 724 256 253

michi.vitkova@sosakos.cz

Olga

Šebková

administrace Rozmarýnu, lektorka, hlavní komunikační spojka mezi rodiči a lektory,  vyúčtování plateb za docházku a stravné, organizátor výletů

723 022 100

rcrozmaryn@seznam.cz

olga.sebkova@gmail.com

Katka

Havlová

lektorka, hlavní fotograf a organizátor výletů + divadel Rozmarýnu

734 643 985

kagatkaga@centrum.cz

Janka Pružinová
lektorka

777 317 704

Jana.Pruzinova@seznam.cz

Líba Roedlová

lektorka

728 338 402

l.roedlova@seznam.cz

Týdenní program

 • Rozmarýn je v provozu od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30.
 • Individuálně lze dohodnout pravidelný i jednorázový  dřívější příchod či pozdější vyzvednutí dítěte.
 • Každý den (dopoledne cca 1 hodina) je tématicky věnován určité činnosti (viz tabulka), zároveň se pohybové hry, říkanky i výtvarné činnosti objevují ve všechny dny.
 • Hlavní téma školního roku 2017-2018 jsou Říkadla, písničky a pranostiky
 • pondělí + středa - speciální program pro předškoláky
 

Dopolední aktivita

Lektorky

Pondělí:

Úvod do týdenního programu

Olga/Janka + Michi

Úterý:

Den s písničkou (flétny)

Katka + Janka

Středa:

 Den s příběhem / jaro koně

Janka +Michi/Olga + Líba

Čtvrtek:

 Den s tvořivými činnostmi

Michi + Katka/Janka

Pátek:

 Den s pečením / podzim + jaro plavání

Janka/Michi + Líba

Program jednotlivých dní + lektorky se mohou dle aktuálních potřeb změnit. Děkujeme za pochopení.

Den v Rozmarýnu

Provozní doba

Celotýdenní: pondělí až pátek 7:30 - 16:30

V době hlavních (letních) prázdnin je provoz přerušen, probíhají však příměstské tábory; termíny ostatních prázdnin (vánoční, jarní, ...) jsou stanoveny v předstihu, dále respektujeme státní svátky.

Režim dne

Každý den má velmi podobné schéma (časy jsou jen orientační, přizpůsobují se potřebám dětí i lektorů):

7:30 - 9:00 příchod dětí, volná hra, individuální grafomotorická cvičení
9:00 - 9:15 pohybová chvilka
9:15 - 9:40 svačina
9:40 - 10:00 komunitní kruh
10:00- 11:00 téma dne
11:00 - 12:00 pobyt venku
(snažíme se každý den alespoň chvilku být s dětmi venku, jen při velmi nepříznivém počasí zůstáváme v budově. (např. mráz větší než – 5°C, vytrvalý silný déšť)
12:00 - 12:45 hygiena, oběd
12:45 - 13:00 odchod dětí po obědě domů, ostatní příprava na odpočinek
13:00 - 14:30 pohádka, odpočinek
14:30 - 15:00 hygiena, svačina
15:00 - 16:30 volná hra, řízená činnost na přání dětí, odchod dětí domů

Příchod dětí

Rodiče přichází s přihlášenými dětmi od 7:30 do 9:00 hod. (Pozdější příchod je možný - ovšem na základě předchozí domluvy s lektorem). Dřívější příchod či pozdější vyzvednutí je možné na základě dohody za příplatek.

Rodiče přivádějí děti do RC Rozmarýn zdravé, bez příznaků nemoci či infekce. Rodiče oznamují lektorovi jakékoli skutečnosti, týkající se zdravotního stavu dítěte, a to i ty, které se udály mimo RC Rozmarýn (např . večerní nevolnost). Rodič je povinen informovat RC Rozmarýn o výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či o výskytu vší.

Odchod dětí

Rodiče s dětmi odchází v době buď od 12:45 do 13:00 hod. nebo od 15:00 do 16:30.

Využívání a ochrana majetku

Děti i rodiče mohou využívat pomůcek, hraček, zařízení RC Rozmarýn, přičemž veškeré zařízení a majetek chrání před poškozením. Svévolné poškození majetku, pomůcek, hraček, apod. rodiče uhradí.

Rodiče v rodinném centru Rozmarýn

Rodiče se mohou kdykoli účastnit denního programu se svým dítětem a zapojovat se do veškerých činností (ale neměli by do nich zasahovat či narušovat jejich průběh).

Rodiče se mohou kdykoli informovat o průběhu, chování a výsledcích svých dětí, průběžně budou informováni na info nástěnce.

Rodiče se mohou vyjadřovat k záležitostem týkajících se RC Rozmarýn, vítáme jakýkoli způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

Postup přihlašování

Na školní rok 2017-2018 přijímáme přihlášky

Postup přihlašování:

1. Informujte se o aktuálně volných místech

- na školní rok 2017-18 máme volno na všechny dny kromě středy.

2. Pokud máte zájem, můžete se k nám přijít podívat, absolvovat zkušební den zdarma (během školního roku). Přihlášky přijímáme i v průběhu roku.

3.Přihlášku nám co nejdříve pošlete e-mailem.

4. Pokud Vám potvrdíme, že máme pro Vaše dítko volné místo, je potřeba pro zapsání dítka do Rozmarýnu, složit částečně vratnou zálohu 1500 Kč na účet č. 182629706/0300. Pokud bude dítko navštěvovat Rozmarýn do konce školního roku, 1000 Kč Vám vrátíme.

5. Zašlete e-mailem fotku Vašeho dítka.

6. Nejpozději v den nástupu je potřeba odevzdat:

*Přihlášku

*Zdravotni-zpusobilost

*Smlouvu - předložíme Vám k podpisu první školkové dny.

*Kopii průkazu zdravotní pojišťovny,

 

Těšíme se

Ceník + platby + omlouvání nepřítomnosti + náhrady

CENÍK NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Docházka

Základní cena

5 dní v týdnu

celodenní docházka

6 000 Kč / měsíc

5 dní v týdnu

půldenní docházka

4 500 Kč / měsíc

3 dny v týdnu

celodenní docházka

4 200Kč / měsíc

1-2 dny v týdnu

420 Kč / den

350 Kč / půlden

Otvírací doba: 7:30 – 16:30, vyzvedávání dětí po obědě 12:45 – 13:00

Za příplatek možný dřívější příchod/pozdější odchod + večerní hlídání, ceník příplatků viz níže.

U necelotýdenní docházky nabízíme za omluvené dny možnost čerpat náhrady (převádíme do následujících 2 měsíců).

U celotýdenní docházky nabízíme slevy:

SLEVY PŘI CELOTÝDENNÍ DOCHÁZCE

5 x v týdnu

celodenní docházka

5 x v týdnu

 půldenní docházka

zameškáno 1-4 dny

 -

 -

zameškáno 5 a více dní v kuse

sleva 120 Kč/den,

max. 1800 Kč /měsíc

90 Kč/den,

max. 1350 Kč /měsíc

Příplatky PLATÍ VŽDY PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ
příchod 7:15 40 Kč/den, 600 Kč/měsíc
odchod 17:00 80 Kč/den, 1500 Kč/měsíc
odchod 18:00 230 Kč/den (včetně druhé svačiny)
odchod 19:00 300 Kč/den (včetně druhé svačiny)

Platba docházky

Za pobyt dítěte v RC Rozmarýn platí zákonní zástupci úplatu dle předem nahlášené docházky (počet dní v týdnu), úplata je splatná do 15. dne příslušného měsíce.

V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz (obvykle vánoční prázdniny), bude stanovena poměrná výše úplaty odpovídající rozsahu omezení či přerušení provozu.

Platba za stravné

Cena oběda je 46,- Kč, cena odpolední svačiny je 10 Kč, dopolední svačinu připravují rodiče do podepsaného svačinového boxu. Platba za stravné probíhá zpětně dle skutečně odebraných obědů a svačin spolu s platbou za docházku na následující měsíc. Oběd, který děti nesnědí, si odnesou domů v podepsané dóze.

Příslušnou částku za docházku a stravné naleznete vždy na počátku měsíce pod přiděleným evidenčním číslem v e-mailové schránce, platbu proveďte, prosím, výhradně převodem na účet č. 182629706/0300 do 15. dne příslušného měsíce, zpráva příjemci "evidenční číslo - jméno a příjmení dítěte".

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají výhradně písemně, přednostně e-mailem nebo, pokud je to na poslední chvíli, tak sms zprávou (723 022 100)  - aby mohl být omluven i oběd, je nutno dítko omluvit NEJPOZDĚJI DO 8 HODIN PŘEDCHOZÍHO PRACOVNÍHO DNE!!!! (datum nepřítomnosti a jméno dítěte). Za neomluvené dny vyžadujeme platbu docházky a obědů v plné výši. Svačiny i obědy Vám v případě vaší včas omluvené nepřítomnosti odhlašujeme automaticky.

NÁHRADY

Dle dohody s Olgou Šebkovou je možné během následujících 2 měsíců čerpat náhrady za předem omluvené dny (do naplnění kapacity). V případě dlouhodobé nepřítomnosti /nemoc více jak 2 týdny/ budou náhrady, případně snížení školného, řešeny individuálně.

Pokud nestihnete oběd včas omluvit, je možno si oběd vyzvednout v době vydávání obědů 12:15 - 12:30 (po předchozí dohodě) - automaticky obědy z hygienických důvodů neuchováváme.

Rodič je povinen informovat RC Rozmarýn o výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či o výskytu vší.

Co mají mít děti s sebou?

Nejpozději při nástupu dítěte je třeba odevzdat:

*Přihlášku - ORIGINÁL

*částečně vratnou zálohu 1500 Kč na účet č. 182629706/0300. Pokud bude dítko navštěvovat Rozmarýn do konce školního roku, 1000 Kč Vám vrátíme.

* Fotku Vašeho dítka e-mailem.

*Zdravotni-zpusobilost

*Smlouvu - předložíme Vám k podpisu.

*Kopii průkazu zdravotní pojišťovny,

 Hygienické potřeby (na pololetí):

 • 4 role toaletního papíru,
 • 2 krabičky tahacích kapesníků,
 • 1 balení papírových kapesníků (10 balíčků),
 • 2 balení vlhčených ubrousků,
 • tekuté mýdlo s pumpičkou nebo náhradní balení tekutého mýdla.

Děti, které chodí jen 1x týdně, postačí 2x tahací kapesníky a 1x vlhčené ubrousky.

(Tyto hygienické potřeby předáváte lektorovi rodinného centra Rozmarýn při začátku pololetí, resp. při nástupu dítěte do Rozmarýnu v podepsané tašce.)

 Další pomůcky, označené jménem:

Další pomůcky, označené jménem:

 • Polštářek (je určen na sezení v rámci komunitního kruhu),
 • Přezůvky (dítě si je musí umět samo obout, ne pantofle),
 • náhradní oblečení

               - do modrého boxu v 1. p: spodní prádlo, ponožky,  tepláky, triko

               - do kapsáře v šatně: spodní práldo, ponožky, tepláky, triko, oblečení na ven.

do červeného boxu (ložnice): pyžamo, nejlépe dlouhé velké triko na spinkání, nutné pro všechny děti, které zůstávají po obědě.

 • uzavíratelnou nerozbitnou krabičku na svačinu a dopolední svačinu - podepsané
 • uzavíratelnou nerozbitnou a nevylévatelnou lahvičku na pití a pití (lahvičky dětem dle potřeby doplníme vodou/šťávou) – podepsané, dítě si ji musí umět samo otevřít a zavřít

Veškeré oblečení dětí (včetně bund, kalhot na ven, čepic, rukavic) prosíme ve vlastním zájmu podepište.

Fotky

Jídelní lístek